Monkeypox en corona: de ene prikcampagne is de andere niet

Een ‘type Suzanne’, daar waren ze bij de GGD GHOR Nederland naar op zoek bij de vaccinatiecampagne tegen monkeypox (apenpokken). En Suzanne kregen ze. Ze nam de kennis en ervaring vanuit haar rol als programmamanager bij het vaccinatieteam COVID-19 mee naar de monkeypox prikcampagne.

"Ik maakte mij op voor een relatief rustige zomer, toen ik werd gebeld over monkeypox"

Er zat nog wel een stap tussen. Suzanne: “Ik zwaaide op 1 juli af bij het vaccinatieteam COVID-19 en werd vervolgens uitgeleend aan de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) bij het RIVM. Ik maakte mij op voor een relatief rustige zomer. Toen werd ik gebeld over monkeypox. Dus werkte ik nog één dag in de week voor de LFI en de rest van de tijd was ik druk met monkeypox campagne.”

Generalist

Een type Suzanne, wat is dat eigenlijk? “Een generalist. Iemand die inzicht geeft in wat de processen zijn en toekijkt op de multidisciplinaire aanpak. Juridisch, medisch, IT: wat heeft impact op elkaar? En wat valt tussen wal en schip in de regionale en landelijke aanpak? Dat vraagt veel afstemming tussen de 25 regio’s, RIVM en ministerie van VWS. Daar ben ik van.”

Leren van elkaar

Vanuit de COVID-19 bestrijding lagen er al een heleboel paden, weet Suzanne. “Maar het is niet vanzelfsprekend dat die kennis ook overal aanwezig is binnen de GGD’en. Met name omdat met de monkeypox vanuit de centra voor seksueel geweld (CSG) werd gestart.

‘Vanuit de Covid-ervaring weten we wat de toegevoegde waarde is van een landelijk informatienummer’

Specifieke aanpak

Suzanne heeft er mede voor gezorgd dat GGD-medewerkers de tools kregen om snel op vlieghoogte te komen. Toch is de ene prikcampagne de andere niet. Monkeypox vroeg om een andere aanpak dan COVID-19. Suzanne: “Bij dit virus is heel Nederland de doelgroep. Die bereik je via een landelijke campagne. De monkeypox doelgroep is veel specifieker en vraagt om een nog grotere mate van zorgvuldigheid, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheidsvraagstukken rondom data. Je wilt absoluut niet dat gegevens van deze doelgroep op straat komen te liggen.”

Regionale verschillen

De monkeypox-campagne kent ook nog regionale verschillen. “Een derde van de doelgroep bevindt zich in de regio Amsterdam. In sommige andere regio’s is het aantal zo klein, dat die regio’s hun eigen registratie wilden doen en geen gebruik maakten van het registratiesysteem dat we landelijk hebben ingericht. Uiteindelijk werken er nu 21 regio’s mee.”

“Regio’s stonden ook niet direct te springen om een eigen informatienummer voor monkeypox. Vanuit de Covid-ervaring weten we wat de toegevoegde waarde is van een landelijk informatienummer. Het is mooi dat we dat in de lucht hebben gekregen.”

Daarmee wist Suzanne de GGD -regio’s te ontlasten. Ze merkte dat die hulp zeer welkom was. “Dat kreeg ik geregeld als feedback. Bijvoorbeeld dat we een coördinatieoverleg in het leven hebben geroepen. Dat we met één stem richting RIVM en VWS gingen. En ook dat we met draaiboeken konden laten zien wat er allemaal nodig is voor deze prikcampagne.”

Suzanne Nederlof-Helming

werkt ruim 10 jaar als ondernemer, waarvan de afgelopen 4 jaar bij nlmtd.  Ze studeerde rechten en ging als jurist bij een advocatenkantoor aan de slag, maar kwam er na een jaar al achter dat ze daar niet gelukkig van werd. Ze rolde in de event marketing en communicatie, organiseerde congressen voor de landelijke overheid en werkte voor de ministeries Economische- en Buitenlandse Zaken. Ook is ze scrum master en die ervaring nam ze mee. “Ik ging vrij snel van projectleider naar programmamanager. Het is hard gedaan.”

Nederland op deze manier door de een volgende crisis heen loodsen – al dan niet op beperktere schaal dan COVID-19 – past goed bij ons doel van nltmd om positieve impact te maken op de samenleving.

 
Suzanne woont in Rotterdam met haar man en twee kinderen. Ze houdt van sporten. “In de basis alles waarbij je kunt rennen, maar ook bootcamp, mountainbiken of schaatsen. Als ik maar naar buiten kan.

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP