Klantcase: Rabobank – klanten helpen verduurzamen

De uitdaging

“Rabobank heeft de ambitie om haar klanten te helpen bij verduurzamen en hun uitstoot te verminderen. De opdracht aan nlmtd is om samen met een intern dedicated team bij de Rabobank op basis van de venture building methode te onderzoeken welke problemen klanten ervaren in de markt rondom het behalen van reductiedoelstellingen en een dienst te bouwen die helpt deze problemen op te lossen.” 

De projectaanpak

“Met onze venturebuilding aanpak gecombineerd met de methodiek van de Rabobank heeft nlmtd geholpen om de Rabobank van de problem discovery naar de solutionfase te brengen. Op basis van 43 interviews zijn er een vijftal problemen geïdentificeerd die klanten ervaren bij hun ambitie om emissies te reduceren. Vervolgens heeft nlmtd d.m.v. een aantal creatieve workshops geholpen met het ontwikkelen van een concept voor een eerste MVP en het opstellen van een aantal scherpe assumpties die in de volgende fase getest dienen te worden door Rabobank.” 

De impact

“Door de juiste methodiek gecombineerd met een breed netwerk en kennis van de markt, heeft nlmtd in een korte tijd Rabobank geholpen met het ontwikkelen van een concept voor een eerste MVP die in de volgende fase getest dient te worden.”

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP