Duurzaamheid

Word een toekomstbestendige organisatie!

Bedrijven moeten anders opereren. Hoewel winst een belangrijke drijfveer voor levensvatbaarheid blijft, is aandacht en zorg voor de planeet en haar bewoners dat ook. Wij geloven dat een financieel gezond bedrijf een goed startpunt is om een positieve impact te maken. Wij geloven ook dat verduurzamen uitdagend is, daarom biedt nlmtd zes services waarmee zij klanten helpt om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Moet jouw organisatie aan de CSRD wetgeving voldoen? Klik hier.

Portfolio:

Zes services voor duurzame transformatie

1. Duurzaamheids-volwassenheidstoetsing
2. Ambitie & strategieontwikkeling
3. KPI's & stuurinformatie
4. Duurzaamheidsrapportage & communicatie
5. Duurzame inkoop & toeleveringsketens
6. Innovatie & businessmodel (her)ontwerp

1. Wegwijs worden in alle verwachtingen rondom duurzaamheid

Organisaties worden geconfronteerd met verschillende verwachtingen, van verschillende stakeholders, over duurzaamheidsinspanningen. Dit kan overweldigend zijn. Wie verwacht wat, wanneer en waarom? Wij helpen u de verschillende verwachtingen te begrijpen, maken inzichtelijk in hoeverre u al aan deze verwachting voldoet en stellen een actieplan met heldere prioriteiten op.

Resultaten die wij leveren:

 • Overzicht van interne en externe drijfveren zoals ESG-regelgeving, ratings, klantbehoeften
 • Gap-analyse: waar staat uw organisatie t.o.v. de verwachtingen?
 • Actie en prioriteitenlijst gebaseerd op een gap-analyse en impact-effort scoring.
 • Roadmap voor het voldoen aan/overtreffen van interne en externe verwachtingen

2. Integratie van duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie

Toekomstbestendig zijn betekent dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van uw strategie. Nlmtd helpt bij het formuleren van een heldere ambitie en strategie en ondersteunt bij het ontwikkelen van een routekaart met duidelijke acties en prioriteiten.

Resultaten die wij leveren:

 • Een (dubbele) materialiteitsanalyse die helpt bij het identificeren van de meest relevante onderwerpen voor uw organisatie
 • Haalbare en duidelijke gedefinieerde ambities voor strategische aandachtsgebieden
 • Een stappenplan om de gedefinieerde ambitie te bereiken, inclusief acties, tijdlijn en mijlpalen
 • Opzetten van een bestuursstructuur om verantwoording en toezicht op de duurzaamheidsinspanningen van uw organisatie te waarborgen.
1

Environmental
1 Carbon Emissions

9

Governance
9 Data protection

2

Environmental
2 Recycling and waste

5

Social
5 Diversity & Inclusion

3

Environmental
3 Biodiversity

8

Governance
8 Transparency & disclosure

7

Governance
7 Ethics & integrity

2

Evironmental
2 Recycling and waste

6

Social
6 Community engagement

4

Social
4 Workers in value chain

3. Definieer KPI's, meet en monitor de voortgang

Samen positieve impact maken betekent samen werken aan een duidelijk gemeenschappelijk doel. Wij helpen bij het realiseren van de strategie door de vertaling van strategie naar KPIs en het stellen van concrete doelen te stellen die eigenaarschap en actie bij collega’s stimuleren. Wij bieden inzicht in de voortgang en stellen u in staat bij te sturen en te versnellen waar mogelijk.

Resultaten die wij leveren:

 1. Vertaling van uw strategie naar concrete doelstellingen
 2. Duidelijk gedefinieerde KPIs en doelstellingen
 3. Beoordeling van beschikbare systemen voor ESG-datamanagement en ondersteuning bij selectie
 4. Implementatie ESG-Datamanagement systemen

4. Communiceren, betrekken en inspireren

Investeerders, leveranciers, werknemers, klanten: een scala aan belanghebbenden wil op verschillende manieren op de hoogte worden gehouden van uw inspanningen. Wij helpen u bij het bepalen wat u moet rapporteren, aan wie en hoe vaak.

Resultaten die wij leveren:

 • Belanghebbendenmatrix met informatiebehoeften en vereist betrokkenheidsniveau
 • Afstemming met standaarden en regelgevende kaders (bijv. GRI, Geïntegreerde Rapportage, SASB, EU CSRD, enz.)
 • Actiegerichte format(en) voor communicatie en rapportage
 • Routekaart voor rapportage

Understand your stakeholder's information needs and their role for your organization

5. Supply chains hebben een grote impact

Bijna geen enkele organisatie heeft haar supply chain(s) en ecosysteem optimaal ingericht, hier valt nog veel te winnen. nlmtd helpt bij het verduurzamen van uw supply chain:

Resultaten die wij leveren:

 • Geverifieerde roadmap en business case voor het realiseren van CO2-reductie-ambities in productiefaciliteiten
 • Inzicht en transparantie creëren van de milieueffecten van de supply chain
 • Verminderen van de CO2-uitstoot veroorzaakt door verpakking via inkoop

Een recyclinginitiatief opzetten voor kleding en schoenen voor retailers

6. Innoveren voor een duurzame toekomst

Incrementele verbeteringen aan onze huidige bedrijfsmodellen voelen misschien als successen, maar de realiteit is dat het te weinig en te laat is. Steeds meer duurzame startups verschijnen en ontwrichten traditionele industrieën en behalen grote successen. Wie mee wil blijven doen, moet zich aanpassen; innoveren.

Resultaten die wij leveren

 • Open innovatie gericht op duurzaamheidsuitdagingen. We zoeken over de hele wereld naar duurzame technologische oplossingen die zijn gemaakt door startups, scale-ups, bedrijven en onderzoeksinstellingen, testen ze met u en schalen ze op.
 • Venture building voor duurzame oplossingen. We creëren een nieuw product of dienst dat duurzaam is ontworpen.
 • Innovatiemanagement om impact te creëren. Een duurzame transformatie vereist afstemming en overzicht. We creëren innovatie-ecosystemen, stellen de juiste governance structuur op, ontwikkelen portfoliomanagement en ontwerpen uw innovatiefunnel. 
1. Duurzaamheidsuitdaging-gebaseerde open innovatie
2. Ondernemingsopbouw voor duurzaamheid door ontwerp
3. Organiseer voor impact via innovatiemanagement

Cases

Wil je dat jouw organisatie de winnaar wordt van de markt van morgen?

Meer informatie? Spreek met één van onze experts!

Jip Miedema

Jip Miedema

TOP