De duurzaamheidsambities van nlmtd in actie

Wat hebben Ben & Jerry’s, WeTransfer en Tony’s Chocolony gemeen: het zijn gecertificeerde B Corps bedrijven. B(e) what? Als B Corps bedrijf focus je niet alleen op omzet/winst, maar juist ook op de waarde en impact die je als organisatie hebt op de samenleving. Het kijkt niet naar één aspect van je bedrijf, maar naar je gehele bedrijfsvoering, operatie en keten. 

Start van het assessment in 2021

Om aan de B Corp te kunnen voldoen moet je eerst een uitdagend certificeringsproces doorlopen. Je dient hiervoor minimaal 80 punten te behalen. Al in 2021 zijn we gestart met de eerste fase, maar al snel bleek het een grotere uitdaging dan gedacht. Je kunt het er niet ‘even naast’ doen. In 2023 zijn we er vol ingedoken en is de uitgebreide vragenlijst opnieuw beantwoord. 

Intensieve periode

Het assessment heeft betrekking op de vijf pijlers: community, governance, medewerkers, milieu en klanten en wordt beoordeeld door een derde partij. 

Het was de start van een intensieve periode, waarin we regelmatig geconfronteerd werden met de antwoorden. Aan nlmtd om het om te draaien, mensen in actie te zetten en de juiste bewijsvoering aan te leveren. Dat is gelukt, we maken nu deel uit van een gemeenschap van 7.000 bedrijven wereldwijd die zich hebben gecertificeerd als B Corps.

Impact op je eigen organisatie  

De impact van de B Corp is tweeledig voor een ‘jonge’ organisatie als nlmtd: om bewijsvoering aan te kunnen leveren moet je de ongeschreven manier van werken documenteren, dat maakt je als organisatie volwassener. Daarna kan je, op basis daarvan, interne verbeteringen doorvoeren. Wanneer we nu beslissingen nemen, kijken we niet alleen naar de financiële impact ervan, maar nog sterker naar wat het betekent voor medewerkers, de (lokale) maatschappij, onze klanten en het milieu.

Impact voor klanten 

Ook de externe waarde is onder de loep genomen. Hoe kunnen we nog meer impact maken bij onze klanten in de energietransitie, verduurzaming en voedseltransitie? Passen onze huidige klanten bij onze visie? Door hierover met elkaar het gesprek te voeren en het meetbaar te maken is dit nog concreter geworden. Zie het als een impactfilter wat over nlmtd heen is gelegd. 

Intrinsiek onderdeel binnen nlmtd

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen moet de hele organisatie betrokken worden. Het grote voordeel hiervan is dat je iedere afdeling een spiegel voorhoudt. We zijn dan ook interne workshops gaan organiseren: wat betekent dit voor jullie afdeling, waarom is dit belangrijk, wat betekent het voor jou persoonlijk, en wat is je gevoel erbij? Daardoor zijn deze belangrijke thema’s nog sterker een intrinsiek onderdeel binnen nlmtd geworden. Je moet ook het doel, om meer na te streven dan winst (in financieel opzicht), wettelijk verankeren in de statuten.

Waarom de B Corps certificering?

De B Corps past bij ons als organisatie. Het geeft inzicht in waar je staat, wat er verbeterd kan worden en waar we naartoe willen. Je versterkt ook de cultuur binnen je organisatie: iedereen wil nlmtd laten floreren, en meer impact maken met meetbare acties en duidelijke afspraken. Je krijgt de kans om zaken opnieuw in te richten en de impact verder te vergroten. Over drie jaar moeten we onze certificering laten evalueren, om te bevestigen dat wij (nog steeds) voldoen aan de (mogelijk aangescherpte) criteria. 

Wat de B Corp-status betekent 

Als B Corp behoor je tot de 300 bedrijven in de Benelux die positieve impact maken écht belangrijk vinden. Je hebt dus een algemene deler, waardoor we ook deuren kunnen openen voor nieuwe samenwerkingen en partners. 

Kartrekkers en commitment  

Nu wij zelf B Corp gecertificeerd zijn helpen we ook graag andere bedrijven om B Corp te worden. De ervaring leert dat je het er niet ‘even naast’ kan doen. Het is een tijdrovend proces, waarin je kartrekkers nodig hebt en iedereen binnen de organisatie moet betrekken. Die commitment is écht nodig, maar het is het meer dan waard. 

De kracht van nlmtd

Bij nlmtd gaan we verder dan financieel succes: we zijn op een missie om positieve impact te creëren en de wereld te transformeren voor toekomstige generaties. Zo streven we continu naar verbeteringen op onze sociale en milieuprestaties: transparant en verantwoordelijk volgens de B Corp norm. Kortom: onze duurzaamheidsambities zijn volop in actie!

Meer weten? Wij werkten hieraan!

Gijs Briët

Gijs Briët

Janne Heemskerk

Janne Heemskerk

Marc Spronk

Marc Spronk

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP