Meedenken en samenwerken is effectiever dan moeten en dwingen

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?

Vandaag: Dylan McNeill, sinds 2018 Director Supplier Sustainaiblity bij Philips en in 2019 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot SDG Pioneer (zowel global als in NL).

Philips, dat zich in de afgelopen jaren transformeerde naar health technology company heeft drie strategische pijlers op het gebied van duurzaamheid: access to care, circulaire business, en klimaatstrategie. Sinds 1994 zijn er vijfjarige duurzaamheidsprogramma’s. “In het begin lag de focus op onze eigen operations (meer energie-efficiënt worden, minder afval produceren). Elke 5 jaar breidde de scope steeds verder uit. In 2003 begonnen we met programma’s gericht op de leveranciersketen en onze eigen producten. Per 2016 (‘healthy people, sustainable planet’) is het programma echt volledig onderdeel van de strategie.” Sinds 2018 heeft Philips door het Science Based Targets initiatief goedgekeurde CO2-emissie-doelstellingen voor scope 1, 2 en 3.

Dylans’ affiniteit met duurzaamheid zat er al vroeg in. Als half Schot was hij op jonge leeftijd al veel in de natuur te vinden en leerde daar spelenderwijs dat iedereen daar een verantwoordelijkheid voor draagt. Na een studie bedrijfskunde met een focus op duurzaamheid en een steile ‘learning curve’ bij PWC aan het begin van zijn werkende leven is hij nu dus bij Philips met het thema aan de slag.  

Hoe pakt hij dat aan en wat kunnen we daarvan leren? We stellen Dylan vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je organisaties die starten met duurzaamheid?

Dylan: “Mijn advies zou zijn om écht te kijken waar de meeste impact zit. Zowel op thema als in de waardeketen. Wat is het meest logisch en waar kun je het grootste verschil maken? Voor Philips bleek bijvoorbeeld dat, vergeleken met de energie die verbruikt wordt tijdens het productieproces, het elektriciteitsverbruik van onze producten gedurende de levensduur door het gebruik van onze klanten vele malen groter is. Dat is waar we de meeste impact kunnen maken, en daarom is het zinvol voor Philips om te investeren in energiezuinige producten.”

“Ook is het aan te raden om duurzaamheid zo snel mogelijk echt in de organisatie te beleggen. Een losse afdeling heeft minder impact. Het moet echt onderdeel zijn van de doelstellingen van de verschillende onderdelen binnen het bedrijf. Waarbij een duurzaamheidsteam of afdeling kan ondersteunen door te fungeren als sparringpartner, door bepaalde analyses aan te leveren, en door verbinding op afdelingsoverstijgende thema’s te faciliteren.”

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

Dylan: “Dan moet ik denken aan de volgende quote: ‘People don’t pay attention to the issues that are most important. They think what they pay attention to is what’s most important.’

Wees dus niet bang om je verhaal te herhalen totdat en zodat het de juiste aandacht krijgt. Ik denk dat, als je succesvol wilt zijn als sustainability manager, je een zekere mate van verbinding moet weten te creëren – dat is echt een sleutel competentie voor dit vak.”

“’People don’t pay attention to the issues that are most important. They think what they pay attention to is what’s most important.’ Wees dus niet bang om je verhaal te herhalen.”

“Vind je ‘heroes’, de wat meer senior mensen, die je initiatieven ondersteunen. En ‘be bold’. Wees niet bang om groot te denken en te dromen. Helemaal niet als je je ‘heroes’ hebt gevonden. Een mooi ambitieus raamwerk dat daarbij veel houvast biedt zijn de Sustainable Development Goals (SDGs). Waar sommige bedrijven een smalle focus kiezen in het thema duurzaamheid, vaak uitstoot, bieden de SDGs een breder perspectief. Als we die doelen bereikt hebben leven we in een mooie wereld, maar daar zijn we nog lang niet.”

Wat adviseer je je jongere zelf?

Dylan: “Nog meer focus op stakeholder management, het klinkt voor de hand liggend maar is enorm belangrijk. Communiceer veel en vaak over wat de verwachtingen zijn en wanneer die moeten worden voldaan. Soms was ik te naïef; ik verwachtte wanneer zaken één of twee keer waren uitgelegd dat het duidelijk was en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid daarin zou nemen. Maar friendly reminders zijn cruciaal, hiermee zorg je dat het bij iedereen ‘top of mind’ blijft.”

“Spreek de taal van je gesprekspartners.”

“Wat ook belangrijk is dat je de taal leert spreken van je gesprekspartners. Bij Philips proberen we de taal en nadruk in gesprekken altijd te relateren aan de mensen met wie we in dialoog zijn. Als we met financials spreken drukken we CO2 uitstoot in euro’s aan maatschappelijke kosten uit. Daarmee maak je concreet wat bepaalde doelstellingen betekenen. Als we met HR spreken hebben we het over wat sustainability betekent voor employee engagement, iets wat zij belangrijk vinden.”

Wat zijn je daily mantra’s?

Dylan: “Ooit geleerd van mijn manager, dat ik sindsdien heb omarmd als mantra; ‘Plan slowly, act quickly’. Doe eerst je huiswerk; zorg dat er een zeker raamwerk ligt waarop je je targets kunt uitspreken. Neem daar de tijd voor. Schiet niet te snel in de uitvoercyclus om er vervolgens halverwege achter te komen dat je je niet op het juiste hebt gericht. Dat kost veel tijd en energie. Bovendien is het gevaar dat je de voortgang niet concreet genoeg kunt meten waardoor je impact diffuus is. ‘Start with the end in mind’.”

“Plan slowly, act quickly.”

“Meedenken en samenwerken is veel effectiever dan moeten en dwingen. Het realiseren van een circulair business model, vraagt om organisatie-overstijgende acties. In plaats van dwang (‘jullie moeten dit’) zetten we in op meedenken en samenwerken met leveranciers rond thema’s. Wij proberen ons te richten op het beantwoorden van de vraag ‘wat is de ‘payback’ daarvoor als je dat doet als leverancier’. Wij proberen meer de wortel voor te houden. Door mee te denken wat een ‘businesscase’ zou kunnen zijn. Door mee te denken over wat ‘best practice’ oplossingen zouden kunnen zijn. Door te zorgen dat de competenties op een juist niveau zitten. Door het ‘partnership’ op te zoeken in plaats van het ‘wij zijn de klant dus wij dicteren’ mantra aan te hangen, dat je helaas nog te veel ziet richting leveranciers. We zien dat we daarmee best een positieve impact hebben kunnen maken. We zijn in 2016 begonnen met die nieuwe aanpak. We meten dan jaar op jaar wat daar het resultaat van is. Je ziet dan elk jaar dat de ‘sustainability performance’ op de thema’s gemiddeld met tientallen procenten bij elke leverancier toeneemt. Daar ben ik best trots op! Ook qua onderliggende boodschap: Dat engagement veel effectiever is als je de leveranciers als volwassenen behandelt versus kinderen die iets opgelegd krijgen.”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: koen@nlmtd.com of daisy@nlmtd.com

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP