Rethinking Energy Executive Round Table inzichten – Corporate Venture Capital (CVC)

Op 11 mei brachten we enkele van de meest voornaamste geesten samen die de toekomst van onze energie vormgeven. Tijdens dit evenement organiseerden we 6 rondetafelgesprekken waar experts op specifieke onderwerpen elkaar konden ontmoeten en hun gedachten konden delen.

Een van de rondetafelgesprekken over Corporate Venture Capital bracht experts uit de industrie en belanghebbenden samen om te praten over hoe CVC de energietransitie kan versnellen en waarde kan creëren voor alle belanghebbenden. Arno Nijhof (TNW) leidde de sessie waarbij Freerk Bisschop (Inven Capital) de aanwezige expert was. Dit waren de belangrijkste conclusies:

 

1. Het vinden van de juiste balans tussen het bedrijf en de startup is cruciaal om zowel het potentieel van de startup als de financiële rendementen voor de investeerders te maximaliseren.

Investeringen van CVC’s moeten in lijn zijn met de strategische doelstellingen van het bedrijf, ofwel door het bedrijfsmodel te transformeren ofwel door een concurrentievoordeel te behalen. Tegelijkertijd kan een te sterke invloed van het bedrijf de groeimogelijkheden van de startup belemmeren en de waarde voor een breder klantenbestand verminderen.

2. Nr. 1 is nog belangrijker voor CVC’s en startups in de energietransitie.

Deze spanning tussen het nastreven van bedrijfsstrategische voordelen en het waarborgen van het succes van de startup is een bekende uitdaging voor bedrijfsrisicokapitalisten. In de context van oplossingen voor de energietransitie wordt het echter nog crucialer om de grootschalige groei van veelbelovende startups te faciliteren en daarmee hun milieu-impact te maximaliseren.

3. De energietransitie vereist dat CVC’s een andere kijk aannemen naar de investering.

Gewoonlijk geven durfkapitalisten de voorkeur aan gemakkelijk schaalbare oplossingen, zoals softwarebedrijven, die snelle groei en hoge rendementen kunnen genereren. Toch is er in de zoektocht naar duurzaamheid een dringende behoefte aan transformerende, kapitaalintensieve oplossingen. Innovaties in hardware vereisen vaak aanzienlijk grotere initiële investeringen, een langere productiecyclus en een andere aanpak om brede acceptatie en schaalbaarheid te bereiken. Durfkapitalisten moeten een andere kijk aannemen en hun investeringshorizonten verruimen om deze transformerende oplossingen te accommoderen.

4. Geen enkel bedrijf heeft de perfecte formule voor bedrijfsinvesteringen ontdekt, maar het delen van ervaringen en samenwerking zijn zeker belangrijke ingrediënten.

Het is in deze ruimte open voor verstoring en innovatie dat echte impact kan worden bereikt. De deelnemers benadrukten het belang van het bevorderen van kennisdeling en samenwerking in het hele ecosysteem van de energietransitie om de transitie effectief te versnellen en betekenisvolle verandering te stimuleren.

Bij Rethinking Energy geloven we dat CVC (Corporate Venture Capital) een cruciale rol kan spelen bij het versnellen van de energietransitie, mits het slim wordt gebruikt in nauwe samenwerkingen met opkomende oplossingsaanbieders. Door te investeren in opkomende spelers en tegelijkertijd hun oplossingen op te schalen, zullen beide organisaties profiteren van de gecreëerde waarde.

 

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP