Facilitatie stakeholdersessie project BuildingLife DGBC

DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar ook naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw. Doel is deze benadering op te nemen in nationale regelgeving en het beleid in de diverse landen.
unlimited consulting amsterdam

Uitdaging

DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar ook naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw. Doel is deze benadering op te nemen in nationale regelgeving en het beleid in de diverse landen.

Projectaanpak

Binnen dit project is een groot aantal stakeholders betrokken die in verschillende stakeholdersessies werden gevraagd om input. DGBC zocht naar mogelijkheden om interactief te werken met een groot aantal deelnemers in een online setting. nlmtd hielp DGBC met ontwerp, organisatie en facilitatie van deze sessies en selectie en gebruik van de juiste technische hulpmiddelen, zoals Miro.

Geleverde waarde

Betrokkenheid van de deelnemers bij het project BuildingLife, in korte tijd ophalen van veel input en activatie van de deelnemers voor deelname aan verschillende werkgroepen.

 

DMCG Global

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering.

Deze specialisten hebben eraan gewerkt

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP