Zoek hulp!

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Deze week: Warner Dijkhuizen, sinds 2002 Corporate Social Responsibility (CSR) managerbij IBM Benelux. Al minstens 30 jaar staan de onderwerpen MVO en duurzaamheid bij IBM op de agenda, dit jaar verscheen het 30th annual environmental report en sinds 2002 verschijnt er jaarlijks eveneens een CSR report. IBM heeft ten opzichte van 2005 haar CO2 footprint met 40% weten terug te dringen. IBM heeft lang vooropgelopen in de big tech branche. Inmiddels hebben alle grote technologiebedrijven ambitieuze CO2-reductie doelstellingen opgesteld. IBM kiest ervoor om haar CSR initiatieven te focusssen op een thema. Sinds 2011 is dit thema “Skills and Education”. Naast deze themagerichte aanpak, streeft IBM ernaar ook met haar technologie verschil te maken; “Technology for Good”. Zo wordt bijvoorbeeld Blockchain technology gebruikt om beter om te gaan met natuurrampen.

Hoe lukt het Warner om voorop te blijven lopen? Hoe zet hij zijn brede netwerk in? Hoe maakt hij CSR concreet? We stellen Warner vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je organisaties die starten met duurzaamheid?

Warner: “Duurzaamheid is een onderdeel van Corporate Social Responsibility. Vaak zie ik dat, vanuit enthousiasme en betrokkenheid van medewerkers, initiatieven worden gestart. Vaak willekeurig, waardoor een deel van de populatie het initiatief niet herkent of ondersteunt. De connectie naar de bedrijfsdoelstellingen en onderliggende waarden, corporate values, moet duidelijk zijn. Dan creëer je een duurzame verandering. ‘Know the bigger picture!’

Foto: J. Smit

Sta vervolgens stil bij de vraag ‘waarom begin je met CSR en duurzaamheid?!’ Ik denk dat heel veel mensen en bedrijven zich dat onvoldoende afvragen. Mijn advies: Zorg ervoor dat sustainability initiatieven verbonden zijn met persoonlijke en bedrijfsspecifieke drijfveren. Wil je de wereld veranderen, wil je voldoen aan een specifieke klantvraag of aan verwachte regelgeving? Dat geldt voor mensen en voor bedrijven. Als de initiatieven verbonden zijn met echte drijfveren, krijg je energie en betrokkenheid. Dan gaat het veel makkelijker. Alleen dan creëer je continuïteit in duurzaamheid! Met andere woorden, weet waarom je aan sustainability doet.”

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

Warner ziet een duidelijke ontwikkeling. “Duurzaamheid is al lang geen geïsoleerde ‘doing good’ activiteit meer. Waar in de jaren negentig een directeur met een cheque zwaaide en duurzaamheid beperkt bleef tot filantropie en donaties, is het anno 2020 meer verweven met de core competencies en core capabilities van organisaties. Dat wordt in de toekomst alleen maar sterker. Het onderwerp is opgeschoven van liefdadigheid naar verantwoordelijkheid.”

De sustainability uitdagingen en vraagstukken zijn en blijven grensoverschrijdend. Kijk naar de Sustainable Development Goals. Warner verwacht dat de rol van global companies (en daarmee de rol van de managers die CSR en duurzaamheid in hun portefeuille hebben) bij het oplossen van deze global SDG en challenges alleen maar groter wordt. De verwevenheid en de verantwoordelijkheid van corporates en dus ook van de rol van de CSR manager, verandert. De taak wordt serieuzer. CSR en duurzaamheid raakt veel meer aan grote wereldomvattende politieke problemen als honger, klimaat, armoede en verdeeldheid. In het verleden was het goed als je een lokaal traject steunde. In de toekomst ligt er een hele andere taak.

Warner verwacht dat in de toekomst een sterkere focus voor sustainable leaders nog belangrijker wordt. De bewuste keuze op “Skills en Education” van IBM voor haar CSR activiteiten past daarbij. Dat is een bewuste keuze. Educatie van talent over de hele wereld is direct gekoppeld aan de business doelstelling en het voortbestaan van IBM, want zonder talent kan IBM niet blijven bestaan. Omdat aandacht voor sustainability en een aanjaagfunctie nodig blijft, verwacht Warner dat de rol zal blijven bestaan. “De rol ziet er anders uit, maar bestaat zeker wel!”

Wat adviseer je je jongere zelf?

Warner: “Mijn huidige rol als CSR manager, vervul ik al 18 jaar. Je kunt zeggen dat ik er vroeg bij was! Vanaf het begin heb ik projecten gedaan, maar ik had niet altijd oog voor de impact en het grote verband. Door meer vanuit ‘the bigger picture’ te vertrekken en doelgericht projecten te kiezen, had ik mogelijk meer resultaat geboekt en impact gehad. Had ik het kaf van het koren beter kunnen scheiden. Waarschijnlijk zou ik dan iets minder een slingerpad, maar meer de hoofdweg hebben gevolgd. Toch zou ik de dingen die ik heb gedaan niet hebben willen missen. Ik heb ervan genoten en er veel van geleerd.”

Wat zijn je daily mantra’s?

Warner moet over deze vraag even nadenken en komt op het volgende mantra: “Als iets het waard is om te doen, dan is het het óók waard om het goed te doen!” Dat houdt in dat je niet alles kunt doen. Dat je moet kiezen.

Zijn tweede advies of mantra – ook aan zichzelf – is: ‘Zoek hulp!’ Veel CSR managers werken niet alleen, maar wel redelijk geïsoleerd. Doorbreek deze isolatie door de verankering te zoeken in het bedrijf zelf, dus in HR en in de business, maar ook daarbuiten. Een mooi voorbeeld daarvan is P-Tech, een project waarbij jongeren opgeleid worden voor banen van de toekomst. Begonnen bij één school in een achterstandswijk in Brooklyn, is dat uitgegroeid tot een public-private-partnership initiatief dat meer dan 60 scholen heeft bereikt. “Ik ben op een aantal plekken in het land bezig met P-Tech. En het gaat in Rotterdam de laatste 2-3-4 maanden als een speer. En dat komt omdat er partijen van buiten zijn die mij helpen. Dat loopt nu een stuk harder. Op andere plekken gaat het ook goed, maar daar moet ik het wel allemaal zelf doen.” Dus een heel belangrijk advies is: ‘Zoek hulp!’ “Dat mantra zou misschien boven mijn eigen computer moeten staan,” constateert Warner met een glimlach.

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: boudewijn@nlmtd.com of daisy@nlmtd.com

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP