Rethinking energie – open innovatie in de energiewereld 

Not a walk in the park with Alliander 

De energietransitie vraagt om uitbreiding van het elektriciteitsnet. Daar heb je technische innovaties en gespecialiseerd personeel voor nodig. Maar zeker die laatste is schaars. Dus wordt er gezocht naar efficiëntere werkwijzen. Daarom zijn nlmtd en TNW gevraagd om wereldwijd onderzoek te doen naar innovatieve ideeën. Alliander wil hiermee een radicale versnelling van de aanleg en uitbreiding van het elektriciteitsnet realiseren. 

Flinke uitdaging

Fysieke werkzaamheden, daar moeten de innovaties in plaatsvinden. Denk aan het graven van geulen in de straten en het inleggen en aansluiten van de kabels.  Kortom: vanaf het moment dat de schep de grond in gaat. Een flinke uitdaging, aangezien de werkprocessen flink geprotocolleerd zijn. 

Wereldwijde scouting

In een periode van drie maanden hebben we samen met TNW wereldwijd gescout in verschillende gebieden en domeinen. Door solution scouting, sociale campagnes, onderzoek en expert interviews is gezocht naar oplossingen. Samen met TNW gebruiken we hiervoor drie manieren van scouting: 

Kijken in databases 

We kijken in onze innovatieve databases. Wat zien we voor nieuwe onderzoeken in de markt en wat gebeurt er bij de start-ups? Gezien de kleine en vrij traditionele niche vonden we niet veel in onze databases.  

Praten met experts 

We zijn gaan praten met experts in de branche. Mensen die verantwoordelijk zijn voor innovatie in de infrastructuur. Wat zien jullie, wat doen jullie, wat gebeurt er in de innovation labs, wat zijn jullie dromen en welke experimenten lopen er? Dit doen we zowel in Nederland als internationaal.  

Open Innovatie Platform

We plaatsen een oproep op ons Open Innovatie Platform opgezet met TNW om wereldwijd oplossingen te zoeken voor de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie. Daarbij willen we zo veel mogelijk samenwerken en kennis delen tussen alle relevante partijen. 

Open innovatie in de energietransitie

Onze eerste innovaties waren al bekend en/of niet toepasbaar voor Alliander. Maar de teams kwamen steeds beter op één lijn, waardoor er uiteindelijk interessante technieken naar voren kwamen.

Vandaag, juli 2023, staan vier van de gevonden technologieën nog altijd op Alliander’s lijstje. 

Stekkerverbindingen 

De grootste potentie, aldus Alliander, heeft het concept van stekkerverbindingen voor middenspanningskabels. Het is nog niet concreet, dus Alliander, Stedin en Enexis zijn erbij gehaald om deze ontwikkeling in Nederland te verkennen. Daarmee is er voldoende daadkracht om het te realiseren en versnellen. 

Earth Worm

Ook defensie is vanuit de Amerikaanse overheid met innovatieprogramma’s bezig. Zij beschikken over een Earth Worm, waarmee je tunnels onder de grond kan graven en eventueel direct een kabel kan trekken. De technologie vraagt nog wel meer volwassenheid, voordat het toegepast kan worden op het Nederlandse middenspanningsnet.

NANODrill van Kormee

De NANOdrill lijkt een interessante optie in specifieke aanlegsituaties van kabels. Er wordt nog met aannemers gekeken waar dit tot versnelling zou kunnen leiden.

FILO Form

De ontwikkeling van een mof, FILO Form, waarmee kabels sneller aan elkaar kunnen worden verbonden is eveneens een interessante ontdekking. Op dit moment is een monteur ongeveer 30 minuten per huishouden bezig om alles met elkaar te verbinden. Stel je eens voor als dat 5 minuten per huishouden is. 

Gevonden technologieën implementeren

De FILO form is al geïmplementeerd en van de drie anderen wordt onderzocht hoe ze (door)ontwikkeld of ingezet kunnen worden om het aanleggen van (nieuwe) elektriciteitskabels voor Alliander te versnellen en/of versimpelen.

Positieve samenwerking met Alliander

Ondanks dat het scoutingsproces een moeizame start kende vanwege de specifieke vraag in een specifiek en gevestigd domein, kijkt het team terug op een succesvolle samenwerking. Het innovatieteam van Alliander is op dit moment volop bezig met het uitwerken van de concepten. Zo zorgen we samen voor een radicale versnelling van de aanleg en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Meer weten? Wij werkten hieraan!

Pieter Paul van Oerle

Pieter Paul van Oerle

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP