Maak duurzaamheid relevant voor de business

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze serie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Hanneke Verhelst is Head Business Sustainability Benelux bij Syngenta, een grote internationale speler op het gebied van zaadveredeling en gewasbescherming. Syngenta heeft sinds jaar en dag al de missie om de wereld te voeden en tegelijkertijd de aarde te beschermen. Hanneke: “Waar voorheen de aandacht vooral uitging naar het verhogen van de voedselproductie, is er nu steeds meer focus op hoe dat te doen in balans met de natuur.” In 2018 werd de eerste Chief Sustainability Officer aangesteld. In 2019 lanceerde het bedrijf een nieuwe strategie met een focus op duurzame landbouw en een commitment aan de doelstellingen van Parijs. “We zijn als bedrijf echt volop in transitie”.  

Als ik over duurzaamheid kwam praten kreeg ik vaak vragende blikken, maar wanneer ik het had over precisielandbouw en biologicals, dan spraken we ineens dezelfde taal”.  

Hanneke heeft duidelijk grote ambities als het gaat om het verduurzamen van Syngenta. Wat kunnen we leren van deze duizendpoot? We stellen Hanneke vier persoonlijke vragen.  

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Hanneke: “Zoek waar duurzaamheid de essentie van je business raakt. Stap vervolgens zo snel mogelijk weg van het woord duurzaamheid en gebruik woorden die de business herkent. Als ik over duurzaamheid kwam praten kreeg ik vaak vragende blikken, maar wanneer ik het had over precisielandbouw en biologische gewasbescherming, dan spraken we ineens dezelfde taal. Alleen dan wek je interesse en krijg je collega’s mee.  

Toen ik begon bij Syngenta waren business en duurzaamheid erg gescheiden. Voor de business was het een abstract begrip. Dan kom je niet tot de essentie en kan je geen meters maken. Duurzaamheid blijft dan een ‘nice to have’. Dat moest dus anders.

“Van los onderwerp, naar integraal onderdeel in de bedrijfsvoering”.

Ik vond het perfecte haakje: ‘klantvraag’. Syngenta investeert veel in serieuze customer experience en excellenceprogramma’s en duurzaamheid is uiteindelijk óók gewoon een klantvraag. Dus heb ik samen met de business een omgevingsscan gedaan. ‘Laten we eens kijken hoe de markt er over 5-10 jaar uit ziet’, zei ik dan. Dan keken we naar de metatrends, akkerden beleid door als de Green Deal, rangschikten onze inzichten op grootte van impact en tijd en voerden gesprekken met telers, ketenpartners en klanten. Zo creëerden we als het ware een glazen bol. Vervolgens stelden we ons de vraag: ‘wat is een grote stap, wat is een quick win?’. Zo zijn we uiteindelijk tot een strategie gekomen voor de komende vijf jaar met hele duidelijke doelstellingen, verandercomponenten, targets en eigenaren. Duurzaamheid is nu geen apart onderwerp meer maar een integraal onderdeel van de business. Duurzaamheid is een duidelijke klantvraag die we moeten adresseren om relevant te blijven.”

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

Hanneke: “Ik hoop eigenlijk dat op een gegeven moment die afdeling duurzaamheid niet meer nodig is. Dat het zo geïntegreerd is in je businessmodel dat het onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering. Op dit moment is het echter nodig om te zorgen voor de juiste zichtbaarheid en om het te blijven aanjagen. Tegelijkertijd besef ik me dat duurzaamheidsmanagers dit al jaren roepen en in praktijk de teams alleen maar groter worden. De tijd zal het leren, dus!”

Mocht uiteindelijk blijken dat de sustainability manager geen uitstervend ras is, dan heeft Hanneke ook nog wel wat adviezen: “Om te beginnen zou ik zeggen: kijk verder dan je neus lang is. Dat is ook de luxe die je hebt. De business heeft toch vaak een korte termijn focus en in onze rol kunnen we kijken naar de komende vijf à tien jaar.

Blijf je daarnaast omringen door mensen met andere visies, andere meningen. Om je scherp te houden, maar ook omdat zaken vaak niet zo binair zijn als ze lijken. Ik merk dat als ik een collega vraag wat hun klant van duurzaamheid vindt, je snel een antwoord krijgt als ‘dat heeft weinig prioriteit’. Mijn ervaring is echter dat als je bij diezelfde klant even doorgraaft, bijvoorbeeld op een ander niveau, de situatie vaak heel anders ligt. Het loont dus om met verschillende niveaus, visies en sectoren in contact te blijven.”  

Blijf je daarnaast omringen door mensen met andere visies, andere meningen.

Wat adviseer je je jongere zelf?  

Hanneke: “Ik vind dit zo’n lastige vraag! Het is niet alsof ik een gericht pad naar mijn huidige rol heb afgelegd. Ik ben wel van kinds af aan betrokken bij het welzijn van de wereld, maar toch meer van de Kinderen voor Kinderen-generatie: ‘een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar.’ Lachend: “Erg hè, dat kan echt niet meer!”. Ik was dus meer bezig met arme kindjes redden dan het milieu. Dat bewustzijn is pas later gegroeid. Dat is ook wel de tijdsgeest. Als ik kijk naar de kinderen die ik nu om me heen zie, zijn ze al veel meer bezig met dat duurzaamheidsaspect. Ik denk dat die generatie ook nog veel harder gaat duwen en minder zal accepteren dan wij. Dat is misschien nog wel een derde advies voor die generatie: ‘doe dat ook vooral en wees niet bang om kleur te bekennen!’

Wat mijn eigen situatie betreft: ik had het geluk dat ik werd gevraagd voor deze rol. Ik merkte wel dat van alles op zijn plek viel. In eerste instantie was ik best kritisch, ik vroeg me af of ik wel voor een bedrijf wilde werken dat voorlopig nog het merendeel van zijn omzet haalt uit de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar toen ik binnenkwam ontmoette ik collega’s die echt een andere kant op wilden, alleen, niet wisten hoe. Die verandering van binnenuit in gang zetten, dat geeft enorm veel energie. En als zo’n groot bedrijf als Syngenta in beweging komt, kan je wel écht meters maken. Misschien dat dat wel iets is wat ik mezelf zou meegeven, dat zo’n open vizier belangrijk is en je vooraf niet weet waar een kans tevoorschijn komt.  

Wat je focus ook wordt, wat je wel nodig hebt zijn change management skills. Want dat doe je op alle plekken. Het heet wel duurzaamheidsmanager maar uiteindelijk wil je de organisatie gewoon veranderen.  

Wat je focus ook wordt, wat je wel nodig hebt zijn change management skills

Wat zijn je daily mantra’s?  

Hanneke: “Houd je doel voor ogen. Ik stel jaarlijks hele duidelijke doelstellingen op en grijp daar geregeld op terug. Neem geen zijpaden, daar ben ik heel streng op. Duurzaamheid is zo breed en de opgave zo groot, het is onmogelijk om alles tegelijk te doen.

Zorg ook dat het leuk blijft. Ook voor jezelf, door je te blijven verrijken en nieuwe mensen op te zoeken. Ga eens het gesprek aan met Finance of een groep engineers, ik dank een aantal van mijn grootste inzichten aan dat soort gesprekken.  

En tot slot misschien wel de belangrijkste: vier de kleine succesjes! Anders raak je snel gefrustreerd. Het gaat nooit snel genoeg, maar ik besef me dat wat in mijn ogen soms babystapjes zijn, voor anderen een enorme sprong is. Dus vier deze stap en wees er trots op. Maak bijvoorbeeld mooie highlight video’s van je programma. De mensen die het doen krijgen zo een podium en daarnaast trek je meteen de aandacht van het hele bedrijf. Het is belangrijk om de successen te vieren en te communiceren om het gevoel van trots te vergroten. Uiteindelijk ben ik ook maar een facilitator.  

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: henriette@nlmtd.com of nick@nlmtd.com.  

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP