Rethinking Energy Executive Round Table Inzichten – Organiseren voor Radicale Versnelling

Op 11 mei brachten we enkele van de meest voornaamste geesten samen die de toekomst van onze energie vormgeven. Tijdens dit evenement organiseerden we 6 rondetafelgesprekken waar experts op specifieke onderwerpen elkaar konden ontmoeten en hun gedachten konden delen. Een van de onderwerpen was ‘Organiseren voor Radicale Versnelling’.

We weten allemaal dat we ons bevinden in een belangrijke overgangsperiode in de energiesector. Daarom hebben we deze ronde tafel sessies georganiseerd waarin ‘Rethinking Energy’ centraal staat. Een van de besproken onderwerpen was hoe we het veranderingsproces kunnen versnellen en onszelf kunnen organiseren voor meer radicale versnelling. Deze sessie werd geleid door Tom Maes (nlmtd). Tijdens deze sessie hebben experts uit de industrie verschillende ideeën voorgesteld over hoe de energietransitie versneld kan worden naar meer radicale en duurzame resultaten:

1. Overwinnen van Incrementeel Denken

Benadruk de behoefte aan meer radicale benaderingen in plaats van incrementele veranderingen. Een crisis of gevoel van urgentie kan de adoptie van meer transformerende maatregelen stimuleren.

2. Focus op Implementatie

Verschuif de focus van overmatige planning naar implementatie. Een gebrek aan implementatie belemmert de vooruitgang, en actie is nodig om verandering te stimuleren.

3. Prijsstelling als Mechanisme

Maak gebruik van prijsstelling als een game changer door alternatieve technologieën duurder te maken, wat de vraag stimuleert en het aanbod vergroot. Het vaststellen van prijzen en de rol van politiek bij prijsbeslissingen moeten worden overwogen.

4. Benutten van Bestaande Technologie

Pas bestaande technologieën toe op het energiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn het standaardiseren van slimme meters voor een betere meting en het implementeren van flexibele energieprijzen.

5. Gegevensgebruik

Verzamel en gebruik nauwkeurigere realtime gegevens om voorspellingen en besluitvorming te verbeteren. Moedig gegevensuitwisseling aan tussen Transmissie Systeem Operators (TSO’s) en Distributie Systeem Operators (DSO’s) en onderzoek oplossingen voor de verwerking van op maat gemaakte gegevens.

6. Regelgevende Rol

Erken je regelgevende rol als besluitvormer voor het beschermen van consumenten en het beperken van mogelijke negatieve gevolgen van radicale veranderingen. Samenwerking en het identificeren van de alle stakeholders die beïnvloed worden door de verandering kunnen helpen bij de verdeling van besluitvorming en het beheer van mogelijke risico’s.

7. Samenwerking en Nieuwe Waardeketens

Het overkomen van concurrenten die leveranciers worden, vereist afstemming tussen alle stakeholders. Samenwerking is vereist voor de bouw van nieuwe waardeketens die de veranderende dynamiek in de energiesector omarmen.

8. Kennis en Betrokkenheid

Pak het kennistekort en gebrek aan interesse bij individuen en bedrijven aan. Onderwijs en stimulansen kunnen adoptie en deelname bevorderen.

Deze inzichten sluiten goed aan bij het doel van Rethinking Energy – gericht op het verkennen van de best beschikbare oplossingen en het delen van inzichten tussen organisaties. Maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt. Het vereist veel toewijding en doorzettingsvermogen om je te organiseren voor disruptieve versnelling.

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP