Win win win

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?

Vandaag: Margreeth Pape, Manager Sustainability bij Thuiswinkel.org. Margreeth werkte eerder voor Heinz en sinds 2014 voor Thuiswinkel, de vertegenwoordiger voor de Nederlandse online retail. Hoe lukt het haar om duurzaamheid binnen de e-commerce-sector op de kaart te zetten, de belangen van vervoerders, webwinkels en overheden op één lijn te krijgen, mee te praten, op Europees niveau richting te geven en concrete resultaten, zoals BewustBezorgd, te behalen? We stellen Margreeth vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Volgens Margreeth moeten organisaties die starten twee vragen beantwoorden: waarvoor ben ik verantwoordelijk en waar zit mijn grootste impact. Daaruit volgt dan wat ze zouden moeten doen. Het begint allemaal met meten: eerst data verzamelen, kwantificeren, reduceren en op termijn eventueel compenseren. De wijze waarop kan verschillen per bedrijf- en sector. Haar advies: Zoek een terrein dat bij de expertise en inzicht van je bedrijf en sector past. “Blijf dicht bij jezelf.” De retailsector staat bijvoorbeeld bij uitstek dicht bij de consument. Margreeth ziet daarom juist een rol voor de retailer om de consument ‘bewust’ te maken van duurzaamheid. Margreeth vat haar advies samen: “Stel jezelf de vraag: Waar ligt je kracht in de keten? En stem daar vervolgens je initiatieven op af.”

Zo pakt Margreeth het zelf ook aan. Thuiswinkel heeft een CO2-reductie doelstelling; 50% CO2 reductie in 2030 van de last mile ten opzichte van 2018. “Hiervoor is de hele logistieke keten in kaart gebracht. We weten hierdoor waar de impact zit. De eerste stap begint bij data. Waar zit de grootste CO2 uitstoot? Dit blijkt met name in de binnensteden te zitten en het gedrag van de consument. Tweede stap: hoe kunnen we die binnensteden verduurzamen? Door te investeren in duurzaam vervoer en hier de sector bewust van te maken.” Samen met de Topsector Logistiek en TNO heeft ze BewustBezorgd ontwikkeld. Dit is een rekentool voor de berekening van de ‘CO2 impact van een bezorging’ die door de gehele e-commerce sector te gebruiken is. De tool is ontwikkeld met unieke samenwerking tussen grote online winkels als OTTO, Wehkamp, Coolblue en bol.com en vervoerders PostNL, DHL en Dynalogic. 

De grootste uitdaging voor Margreeth is het samenbrengen van partijen, ieder zijn belang te horen en op deze manier een win-win-win situatie bereiken. Bij BewustBezorgd ging het om het samenbrengen van diverse webwinkels, vervoerders en de overheid. De uitdaging voor de komende tijd is om de consument daar ook explicieter bij te betrekken en bewuster te maken.

“Blijf dicht bij jezelf”

Volgens Margreeth begint sustainability voor veel bedrijven met compliance gerelateerde zaken. Dat is echter niet het uitdagende stuk, “dat is peanuts”. Over compliance is ze dan ook stellig: “Als de wetgeving er is, ben je te laat, de kracht is om het nieuwe business model al neer te zetten vóórdat de wetgeving er is.” Thuiswinkel loopt hierin vooruit. “Dat is ook onze rol. Dat we voor de troepen uit lopen. Dat wij de oplossing al hebben bedacht en deze klaar hebben liggen.” Vergeleken met andere landen binnen Europa loopt de Nederlandse e-commerce sector eveneens voor. Margreeth heeft sterk gelobbyd om juist op duurzaamheid voorop te lopen. Toen ze in 2014 bij Thuiswinkel startte, was logistiek de focus en was duurzaamheid beperkt tot verpakkingen. Inmiddels ligt de focus op CO2 reductie in de gehele keten, stimulering van de circulaire economie en de bewustwording van de consument. Margreeth ontwikkelt beleid voor de e-commerce sector, bedenkt welke stappen er moeten worden gezet, en betrekt de juiste partijen erbij. “Uiteindelijk kan ik het wel bedenken maar partijen moeten dat uitvoeren.” Ze trekt de parallel met afdelingen en business units binnen multinationals. Bedrijven, afdelingen, business units moeten boven hun eigen belang gaan staan. Vaak houdt iedereen zijn of haar kaarten tegen de borst. Tegelijkertijd moet je afspraken maken over hoe je dat gaat meten. Dat is de grootste uitdaging in het begin. Dat bedrijven echt gaan lopen voor duurzaamheid. Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Bedrijven zien dat dit iets is wat hen onderscheidt. Hierdoor kantelt het hele model. Dat is in de online wereld ook gebeurt. Hier dachten bepaalde retailbedrijven dat ze nog niet hoefden te veranderen. Precies die bedrijven, zoals V&D, zijn nu omgevallen. Ik zie dat ook gebeuren op duurzaamheid. Bedrijven die denken (nog) niet te hoeven veranderen, verdwijnen.”

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

Allereerst denkt ze dat de rol ‘sustainability manager’ zeker blijft bestaan. Veel mensen menen dat we ‘op termijn geen duurzaamheidsmanagers meer nodig hebben’. Margreeth is het daar niet mee eens. “Je bent er nooit klaar mee, alleen al vanwege technologische ontwikkelingen.” Naar haar idee blijft de behoefte bestaan aan een aanjagende functie. “Misschien dat de volgende generatie wel steeds meer verweven is met business development. De volgende generatie moet ook een strategische rol hebben. Bij sommige bedrijven zitten de sustainability managers in de business. Bij andere aan de compliance kant. In de business liggen de kansen en daar zal de meeste groei plaatsvinden. De sustainability managers zullen over 20 jaar niet meer in compliance zitten.”

Wat adviseer je jongere zelf?

Margreeth constateert lachend: “Mijn carrière is nog niet zo lang.” Vanaf de universiteit heeft ze al gekozen voor duurzaamheid. “Dat was in die tijd niet hip, maar desalniettemin vond ik het wel heel belangrijk.” Zij was – naar eigen zeggen – al vroeg met duurzaamheid bezig; “Nu is het groot geworden.” Ze concludeert bijna verontschuldigend dat ze niet heel veel anders zou doen; “Ik ben heel goed terecht gekomen.” Ook keuzes die op dat moment niet de juiste bleken, zoals de lerarenopleiding die ze volgde, boden haar achteraf gezien toegang tot en daarmee de kans om op de universiteit met duurzaamheid aan de slag te gaan. “Dicht bij jezelf blijven. Dat is wel belangrijk. Wat kun je goed? Wat vind je belangrijk in het leven? Dat pad ben ik al heel snel gevolgd.”

Wat zijn je daily mantra’s?

Als eerste mantra noemt ze: focus op impact. Haar advies: “zak niet te diep weg in het moeras van het totale wereldplaatje”. “Ik focus me op mijn impact. Ik kijk waar ik sta en wat ik daarin kan doen. Zo behoud ik mijn gedrevenheid en houd ik zicht op waar ik invloed op heb.” Haar tweede mantra is om het goede te doen. Haar eigen kracht zit in business development. Daarvoor is creativiteit nodig, daar zit een van de grootste uitdagingen: “Creatief zijn in het balans vinden tussen commercie en duurzaamheid.”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken. Neem contact op met ons: marthe@nlmtd.com of daisy@nlmtd.com

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP