Build that bridge while walking on it

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze serie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Vandaag: Yoeri Schenau, Sustainability Director bij Arcadis Nederland. Sinds januari 2020 is hij ook voorzitter van Anders Reizen. Yoeri is van origine planoloog. Vanuit de wereld van ruimtelijke planning maakte hij bij de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo voor het eerst kennis met het integrale thema’s van energietransitie en duurzaamheid.  In 2018 maakt hij de overstap van adviseur duurzame gebiedsontwikkeling naar zijn huidige rol. Hij is nu verantwoordelijk voor het verankeren van duurzaamheid in alles wat Arcadis doet, van het reduceren van de eigen CO2-emissies (scope 1 en 2) tot het actief bijdragen aan lagere emissies van klanten door duurzame oplossingen te bieden (scope 3).  

Yoeri: “Duurzaamheid heeft, net als gebiedsontwikkeling, een integrale visie en aanpak nodig. Stakeholder engagement is cruciaal; het gaat om het betrekken van mensen met verschillende perspectieven, het zoeken naar een gemeenschappelijk belang, en daar dan op doorbouwen. Duurzaamheid is in feite planologie op een grote schaal. Duurzaamheid is, zowel voor Arcadis als haar klanten, een mindshift. Het gaat niet om één duurzame propositie, nee alles wat je aanbiedt moet duurzaam zijn, ook als de klant er nog niet om vraagt. Van nature zijn we bij Arcadis heel klantgedreven, nu willen we ook proactief aan de klant vragen ‘hoe kan het nog beter, nog duurzamer’. Dit is echt een transformatie. Een hele spannende en een hele leuke!”  

“Duurzaamheid is in feite planologie op een grote schaal.”

Wat kunnen we leren van de reis die Yoeri heeft doorlopen? Hoe laveert deze bruggenbouwer tussen de realiteit van de werkvloer en de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen? We stellen Yoeri vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Yoeri: “Integreer duurzaamheid in je strategie, anders blijf je het erbij doen, en valt het als eerste van tafel wanneer het even tegenzit. Het is een moeilijkere weg, om duurzaamheid onderdeel te maken van alles en iedereen, maar uiteindelijk heb je daar het meeste aan. Kijk waar jij als organisatie impact kan maken, begin dan gewoon, meet de veranderingen en laat de resultaten duidelijk zien. Een sprekend voorbeeld is ons mobiliteitsbeleid. We hebben jarenlang nadrukkelijk ingezet op het verduurzamen van onze mobiliteit. Vorig jaar wonnen we de ‘spitsbreker-award’ voor het bedrijf dat de beste maatregelen had getroffen om medewerkers uit de spits te krijgen. Van directie tot aan specialist, ik zag hoe trots iedereen was. Zo’n erkenning houdt de spirit hoog en helpt in het zetten van nieuwe ambitieuze doelen.”

Van directie tot aan specialist, ik zag hoe trots iedereen was. Zo’n erkenning houdt de spirit hoog.”

“Daarnaast geloof ik erin dat samenwerking met het ecosysteem ervoor zorgt dat je meters maakt. Zo hebben we voor het verduurzamen van onze mobiliteit een strategische samenwerking opgezocht met ‘Anders Reizen’. Iets wat nieuw is voor jouw organisatie heeft een ander al eens gedaan. Samenwerken zorgt dus echt voor versnelling als verbetering.”  

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

“Ik ben van mening dat duurzaamheid evolueert. In de jaren 80 spraken we over zure regen, nu is het CO2 en over 20 jaar is een ander thema het meest urgent”. Yoeri heeft drie adviezen voor de volgende generatie: agenderen, integreren en leren.  

Agenderen: “De jongere generatie heeft haarscherp door waar het mis gaat, op sociaal, maatschappelijk of ecologisch vlak. Ze spelen nu al een hele belangrijke rol bijvoorbeeld met de klimaatdemonstraties. Ik hoop dat deze generatie vanuit hun energie en onderbuikgevoel duurzaamheid blijft agenderen.”  

Integreren: “Zoals eerder gezegd, maak duurzaamheid onderdeel van de strategie en integreer het in de werkprocessen en ondersteunende systemen van je organisatie. Systemisch zijn de zaakjes dan op orde. Nieuwe thema’s moeten dan nog wel geagendeerd worden, relaterend aan mijn eerste advies, maar het integreren van nieuwe uitdagingen zou dan makkelijker moeten gaan. Zo hebben wij duurzaamheid als centrale focus in de strategie. Een niveau daaronder hebben we duurzaamheidsthema’s bepaald (energie & CO2, klimaatadaptatie, circulaire economie, natuur & biodiversiteit en gezondheid). Dit integreren we in onze werkprocessen en systemen. In de toekomst kunnen we relatief makkelijke een nieuwe thema toevoegen of een bestaande wijzigen.”  

Leren: “Wees niet bang om fouten te maken, laat je niet afremmen, dat gebeurt namelijk vanzelf. En leer van anderen. Voor mij zijn Carola, Elfrieke, en Niels (mijn voorganger bij Arcadis) allemaal sparringspartners waar ik veel van leer. Men zegt wel eens: ‘je collega’s zijn buiten je eigen bedrijf’. Ik gebruik ze als klankbord, spiegel, inspiratiebron en uitlaatklep. Zoek mensen op en leer van elkaar.”  

Mijn laatste advies: Hou het onderwerp dicht bij jezelf. Alleen dan kun je anderen meenemen vanuit jouw drijfveren en persoonlijk leiderschap. Het succes hangt af van wie jij bent.”

Wat adviseer je je jongere zelf?  

Glimlachend antwoordt Yoeri: “ik denk dat ik iets meer mag terugkijken naar wat we al bereikt hebben. Ik wil altijd beter, het is nooit goed genoeg. Ik ben van nature resultaatgericht, alleen is het zien van resultaten in een proces van transitie en verandering best lastig. Hoe meet ik in hoeverre de ‘mindset’ van de gemiddelde collega is verduurzaamd? Daar heb ik nog geen dashboard voor. Dat neemt niet weg dat ik meer kan reflecteren, kijken wat we hebben bereikt en daar voldoening uit halen. Het explicieter vieren van successen dwingt me ook om scherper te formuleren wat ik doe. Zo maak ik anderen duidelijk waar ik mee bezig ben en waar mijn activiteiten toe leiden. Dat geeft focus.  

“Het zien van resultaten in een proces van transitie en verandering best lastig. Hoe meet ik in hoeverre de mindset van de gemiddelde collega is verduurzaamd?”

“Een tweede advies aan mezelf: ‘denk niet al te veel na’. We zijn een clubje ingenieurs, en willen graag alles doorrekenen en uit tekenen. Wat de praktijk me heeft geleerd, is om niet te verzanden in te veel detail. Zet zaken in gang wanneer ze helder genoeg zijn. Gedurende het proces, juist als zaken nog niet helemaal af zijn, is er ruimte voor gesprek, waar anderen actief in betrokken raken. Dat schept handelingsperspectief. Die waarde is velen malen groter dan het tot in de puntjes uitwerken van een idee met een klein groepje experts. Ik zie het zo: ‘de doelen moeten scherp staan, de route ernaartoe, die is flexibel. Om in passende termen voor onze industrie te praten: ‘building a bridge while walking on it’. Het is onmogelijk om alles van tevoren uit te tekenen, biedt die ruimte.”  

Wat zijn je daily mantra’s?  

“Walk the talk. Ik ben zelf groot voorstander van ‘walk the talk’. Veel bedrijven doen het omgekeerde als het gaat om duurzaamheid, ‘Talk the Walk’, met een prachtig sustainability rapport maar weinig onder de motorkap. In Nederland hebben wij als Arcadis een fantastisch motorblok, alleen lijkt het soms alsof we rondrijden in een degelijke VW Golf.  

Show and tell. We kunnen onze vooruitstrevende projecten meer zichtbaar maken, daar ligt ook een rol voor mij.  Mijn collega’s verdienen een podium, dat vind ik ook leuk om te doen. Ik probeer anderen in hun kracht te zetten, ruimte te geven en te stimuleren en faciliteren. De business moet het uiteindelijk doen, niet ik. Loslaten is wel een ding. Ik moet dan ook accepteren dat het gaat op hun manier. Hoe drukker ik ben, hoe meer ik gedwongen word om los te laten en vertrouwen.  

“Ik probeer het reële en het ambitieuze te combineren.”

We vroegen Yoeri hoe hij met zijn energie en drive voorkomt dat hij te ver vooruitloopt. Yoeri: “Ik probeer het reële en het ambitieuze te combineren. Als ik te activistisch word, dan word ik niet meer serieus genomen door mijn collega’s. Maar de targets die wij zetten, daar gaan we voor!”  

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: henriette@nlmtd.com of daisy@nlmtd.com. Wil je inzicht krijgen in jouw sustainability performance en waar je het beste mee kunt beginnen? Klik hier voor onze kickstarter!

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP