Blijf positief!

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?

Vandaag: Tanja Roeleveld, Sustainability Manager International bij Lely. Tanja werkt sinds 2019 bij Lely. Na een mooie carrière in de Marketing en Communicatie was een nieuwe rol in de duurzaamheid bij Landal GreenParks een aantal jaar geleden precies waar ze naar op zoek was en vindt ze nu bij Lely door de mix van hightech innovatie maakindustrie en de wezenlijke tastbaarheid van de melkveehouderij de juiste uitdaging om dit verder in de organisatie neer te zetten.

Hoe lukt het Tanja echt impact te maken? Hoe bepaalt ze haar prioriteiten? Wat is haar grootste uitdaging? We stellen Tanja vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je bedrijven die starten met duurzaamheid?

“Dat is eigenlijk maar één zin. Werk aan een duurzame strategie en niet aan een strategie duurzaamheid. Duurzaamheid is niet iets wat je ook doet, of erbij doet, of ernaast doet. Het moet geïntegreerd zijn in je organisatie. Uiteindelijk moet het doel zijn om een duurzame bedrijfsvoering neer te zetten. Het is iets van de hele organisatie, niet alleen van de duurzaamheidsmanager.  

“Werk aan een duurzame strategie en niet aan een strategie duurzaamheid. Duurzaamheid is niet iets wat je ook doet, of erbij doet, of ernaast doet. Het moet geïntegreerd zijn in je organisatie.”

Mijn advies zou zijn om duurzaamheid praktisch toepasbaar te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is het goed om oog te hebben voor de kleine stapjes die er gemaakt worden. Al die kleine stapjes zorgen voor een grote verandering. Binnen Lely is er veel kennis op het gebied van duurzaamheid en is het een streven om bij het ontwerp van onze machines rekening te houden met duurzaamheids-issues, welzijnsvraagstukken van zowel mens als dier. Bewustwording vanuit mijn functie is bij Lely niet meer nodig, het daadwerkelijk voor elkaar krijgen is nog echt een proces waarbij verandering de grootste uitdaging is”.  

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

“Wees optimistisch, grijp kansen aan die voorbijkomen en laat je niet te snel ontmoedigen. Het is een veranderproces dus dit kan wat tijd en energie kosten. Dit klinkt misschien alsof het een heel moeizaam proces is en het is zeker niet de bedoeling om het zo neer te zetten. Maar het is wel de realiteit dat het veel tijd en energie – en dus positivisme – nodig heeft om de organisatie mee in beweging te krijgen. Je moet de volhardendheid hebben om impact te maken. Leer van fouten die je maakt, en als het een keer niet direct lukt, pak ze dan weer op wanneer je wél de aansluiting vindt en wanneer je wél die stap kunt maken in die duurzame richting die je uitgestippeld hebt.  

Je hebt ook optimisme nodig om te werken aan duurzaamheid en te werken aan de punten waar jij een bijdrage in kunt hebben en niet weg te zinken in de duurzaamheidsproblematiek.”

Wat adviseer je je jongere zelf?  

Dit is een vraag waar Tanja even over na moet denken. “Heel veel anders zou ik het eigenlijk niet doen. Eigenlijk heb ik alle adviezen die ik mezelf zou hebben gegeven na 7 jaar ervaring bij Landal toegepast, die neem je gewoon mee en die betekenen dat je je eigen manier van werken aanpast. Ik laat me niet laten leiden door de schreeuw om actie, nieuwe initiatieven en het oppakken van projecten. Daarmee verander je een organisatie niet, maar verbeter je een klein proces. Ik word overspoeld met briljante ideeën van medewerkers, maar ik laat het ze vooral zelf doen. Als sustainability manager ben je meer verandermanager dan projectenmanager, die projecten liggen meer in de lijn.    

Het verschil in mijn vorige rol en nu, is dat ik nu meer schakel met business control. Als je kijkt naar de algehele sturing van een organisatie, is die vaak heel financieel gedreven. Bij deze afdeling hebben we het nu over de algehele waardecreatie, om te laten zien dat we kunnen en moeten sturen op algehele waardecreatie voor ál onze stakeholders en niet alleen de shareholders. Wanneer je deze waarden met elkaar weet te implementeren, dan ga je veel meer in beweging krijgen.  

Mijn laatste advies is te investeren in de skill om echt te kunnen luisteren. In de snelheid waar ik soms wil gaan, vind ik het soms moeilijk even de rust te vinden echt te luisteren. Wat zegt iemand nou, wat zit ertussen, eronder of erin. Ik heb weleens geroepen: “Stilstand is achteruitgaan.” Dat is echt niet zo. Soms moet je even stilstaan om te luisteren wat er echt is.”

Wat zijn je daily mantra’s?  

“Dit sluit aan bij wat ik al eerder benoemd hebt, namelijk blijf optimistisch! Vier je successen en pak ze vast! Laat ze zien. Iedereen wil onderdeel zijn van een ‘winning team’. Wees ook zeker transparant als iets niet lukt, maar vier wat wel lukt en laat het vol overgave en optimisme zien binnen de organisatie. Ik heb hier geen specifieke aanpak voor maar meer een emotie die moet worden gevoeld om de verandering in de organisatie voor elkaar te krijgen.”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: laetitia@nlmtd.com of suzanne@nlmtd.com

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP