CREATE THE FUTURE vol positieve dynamiek (en een vleugje liefde)

Hoe maak je je organisatie toekomstbestendig in een wereld die steeds sneller verandert? Niemand heeft een glazen bol met voorspellende waarde – laat staan een kant-en-klaarpakket met innovatie-gereedschap om je organisatie toe te rusten op nieuwe tijden. Wat we wel hebben, is de enorme kans om van elkaar te leren.

Dat is de reden waarom nlmtd en Epicenter de handen ineensloegen en op vrijdagmiddag 22 november de beste innovators bij elkaar brachten in een innovatie-event van een halve dag. Om contact te leggen, ervaringen te delen, te leren, en geïnspireerd te raken.

Middelpunt van innovatie

Als Patrick Mesterton in de Impact-zaal van ‘zijn’ Epicenter de ruim tweehonderd deelnemers welkom heet, is in het publiek het bruisen en tintelen van verwachtingen en ideeën voelbaar. Het is helemaal op z’n plaats. Epicenter, het House of Digital Innovation, is het middelpunt van Amsterdam voor een community van scale-ups en corporates. “Dit brede netwerk van organisaties werkt samen om een betere wereld te creëren, door kennis te delen en elkaar te inspireren. Ik ben heel blij dat jullie daar vandaag aan willen bijdragen.”

‘Er is niet één goede manier’

Pieter Paul van Oerle van nlmtd benadrukt het belang voor organisaties om toekomstbestendig te worden. “In een wereld waarin alle sectoren bezig zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden, kan geen enkele organisatie het zich veroorloven om over vijf jaar nog precies hetzelfde te doen als nu.” Elke organisatie heeft innovatie hoog op de agenda staan. Helaas bestaat er geen standaardoplossing om te innoveren. Er is niet één goede manier. Afhankelijk van de eigen situatie, de ontwikkelingen in de markt en de ambities zijn er veel verschillende aanpakken mogelijk. Dat betekent dat er veel potentie is om van elkaar te leren.

Hoe beweeg je in de juiste richting?

Organisaties willen weten welke innovatierichting de juiste is. Vaak zie je dat een organisatie sterk is op één specifiek innovatiedomein. Het bouwen van prototypes van nieuwe diensten. Een Corporate Venture Capital Fonds met grote budgetten. Een heldere innovatiestrategie. Dit is vergelijkbaar met een bodybuilder die bijvoorbeeld alleen zijn armspieren traint. Die worden dan heel groot en sterk, maar als de rest van het lijf niet meegroeit kun je er weinig mee…

Om toekomstbestendig te worden, moet het geheel steviger worden. Wélke lichaamsdelen getraind moeten worden, verschilt van organisatie tot organisatie. Afhankelijk van de huidige situatie en de ambities. Met de Innovatie Monitor wordt op tien domeinen inzichtelijk hoe je organisatie ervoor staat, waar die zich kan versterken en welke waarde dan binnen bereik ligt.

‘The best way to predict the future is to create it’

Keynote-spreker Mike Hoogveld gaat in op de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Welke valkuilen zijn er, en op welke kansen kunnen organisaties intern en extern inspelen om meer futureproof te worden? Talloze voorbeelden uit het heden en verleden komen langs. Feit is dat disruptie steeds sneller plaatsvindt en dieper ingrijpt. Traditionele werkwijzen schieten tekort en vragen om andere manieren van denken en handelen.

Voorbereid zijn op de toekomst gaat dan ook vooral over het vermogen om een lerende organisatie te worden. Het komt neer op balanceren tussen de vier V’s – verrichten, verbeteren, veranderen en vernieuwen – die gefaciliteerd worden door de juiste doelen, strategie, leiderschap en middelen. Waarbij je ook moet durven falen. Uit ‘happy little accidents’ komen niet zelden baanbrekende nieuwe producten en diensten voort.

CREATE THE FUTURE: inzichten

‘75% van het innovatiesucces wordt bepaald door de cultuur’

Als de bedrijfscultuur niet op orde is, wordt elk innovatief initiatief in de kiem gesmoord. 75% van het innovatiesucces wordt bepaald door de cultuur. Ingrid Tappin (Culturefest) liet zien hoe de werking van het menselijk brein bepalend is om gewoontes te doorbreken en verandering in gang te zetten. De deelnemers kregen een praktische vijfstappenmethode aangereikt waarmee ze hun organisatie met een krachtige purpose kunnen veranderen.

‘A startup is a temporary organisation in search of a businessmodel’’

Mike Hoogveld – auteur van onder andere Agile Managen en Denk als een start-up, gastdocent en mede-oprichter van nlmtd – liet in de break-out zien dat start-updenken een continue ontdekkingstocht is naar wat werkt en wat niet werkt. Heel darwinistisch zijn degenen met het meeste aanpassingsvermogen de overlevers. Start-ups hebben lef: ze beginnen met niet meer dan een idee, en zijn nog niet zeker of het gaat werken. Daarbij is er ook nog tijdsdruk. Mike deelde en diepte negen inzichten uit voor de juiste aanpak en het creëren van een faciliterende context.

Afsluiting

Plenair wordt een aantal indrukken uit de zaal opgehaald. Iemand heeft z’n purpose achterhaald, en hoopt dat anderen dat ook gedaan hebben. Er heeft een ontmoeting plaatsgevonden waarbij in één uur een belangrijke designsprint is getrokken. Er zijn flirts tussen corporates en start-ups die van elkaar geleerd hebben. A lot of love in the room, vat iemand het samen.

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP