Rethinking Energy Executive Round Table Insights – Bidirectional Charging

Op 11 mei brachten we enkele van de meest voornaamste geesten samen die de toekomst van onze energie vormgeven. Tijdens dit evenement organiseerden we 6 rondetafelgesprekken waar experts op specifieke onderwerpen elkaar konden ontmoeten en hun gedachten konden delen.

Een rondetafelgesprek over Bi-directional Charging bracht experts en belanghebbenden uit de industrie samen om te praten over het voorkomen van massale uitbreiding van het elektriciteitsnet door het gebruik van Bidirectioneel laden – waarbij gebruik wordt gemaakt van de gedistribueerde opslagcapaciteit in EV-batterijen om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen. Maz Spork (nlmtd Denemarken) leidde de sessie waarbij Jelle van Doornik (EVBox) en Christian Adelhardt (Energinet), vanuit Denemarken, met natuurlijk een elektrisch voertuig, de aanwezige experts waren.

 

🌱 1. Samenwerking tussen belanghebbenden is cruciaal om het schaalprobleem op te lossen en een succesvol ecosysteem voor bidirectioneel laden te creëren 🌱

Belanghebbenden zijn onder meer autofabrikanten, aanbieders van laadinfrastructuur, dienstverleners, energiebedrijven en regelgevers. Samenwerking kan helpen bij het aanpakken van technische uitdagingen, het ontsluiten van nieuwe businesscases en het creëren van voorspellende diensten.

 
🔌2.  Er is een dynamischere markt nodig om de overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit te ondersteunen 🔌

Het huidige marktontwerp voor bidirectioneel laden is ontoereikend. Dit leidt tot uitdagingen bij het samenvoegen van toegang tot verschillende markten en het bieden van kosteneffectieve voordelen voor consumenten.

 
👩‍💻3.  Er is behoefte aan gebruiksvriendelijke oplossingen 👩‍💻

Vanuit gebruikersperspectief zou bidirectioneel laden zelfconsumptie moeten optimaliseren en de mogelijkheid moeten bieden om groene energiebronnen te kiezen. Huiseigenaren worden geconfronteerd met uitdagingen bij het verbinden van verschillende componenten, en er is behoefte aan gebruiksvriendelijke oplossingen die geen uitgebreide kennis van elektrische techniek vereisen.

 
👩‍⚖️4.  Regelgeving speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van de implementatie van bidirectioneel laden 👩‍⚖️

Veranderingen in regels en beleid zijn nodig om het volledige potentieel van bidirectioneel laden te benutten en een meer open markt te creëren. Tarieven, stimuleringsmaatregelen en transparante regelgeving kunnen gebruikersbetrokkenheid aanmoedigen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen ondersteunen.

 

📟5.  Er ontbreekt gestandaardiseerde communicatie tussen huishoudelijke energiebeheersystemen en het elektriciteitsnetwerk 📟

De ontwikkeling van standaarden in de industrie voor communicatie tussen elektrische voertuigen (EV’s) en laadinfrastructuur is cruciaal. Nieuwe standaarden, zoals ISO 15118, ondersteunen bidirectioneel laden en (moeten) worden overgenomen door autofabrikanten.

 
⚖️6.  Netbeheerders hebben flexibiliteit nodig om het elektriciteitsnet in balans te brengen ⚖️

De bestaande netinfrastructuur moet worden voorbereid op een grotere adoptie van EV’s en bidirectioneel laden. Netbeheerders hebben flexibiliteit nodig om het net in balans te brengen, hernieuwbare energiebronnen te integreren en piekvragen effectief te beheren. Gegevens op lagere netniveaus en realtime monitoring kunnen de balans op het net verbeteren en het gebruik van reservecapaciteit optimaliseren.

 

🗂️ 7. Bij het werken met eindgebruikers en het delen van gegevens moeten problemen met gegevenslatentie, protectionisme en privacy worden aangepakt 🗂️

Duidelijke regelgeving en richtlijnen zijn noodzakelijk om gegevensbescherming te waarborgen en een vertrouwde markt voor bidirectioneel laden tot stand te brengen.

 
👩🏼‍🤝‍👨🏾 8. Bidirectioneel laden vereist een samenwerkend ecosysteem 👩🏼‍🤝‍‍👨🏾

Waarbij elke stakeholder bijdraagt in hun expertise en zich committeert aan hun deel van de oplossing. Samenwerkingen tussen spelers in de industrie, regelgevers en andere sectoren zoals gas en huisvesting kunnen de implementatie van bidirectioneel laden versnellen en de energietransitie bevorderen.

Samenvattend is er dringend behoefte aan een radicale samenwerking tussen wetgevers, energiebedrijven, technologieaanbieders en serviceproviders om de barrières voor grootschalige implementatie van bidirectionele oplaadsystemen voor elektrische voertuigen te omzeilen. Als we dit goed aanpakken, kan het balanceringsvermogen van alle EV-batterijen dé oplossing zijn voor onze netcongestie-uitdagingen in heel Europa.

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP