Zoek waar het water kan stromen

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Vandaag: Mieneke Koster, expert binnen het ‘Team van Deskundigen’ dat zich richt op Sustainable Procurement voor het inkoop kennisnetwerk Nevi. Nevi is hét kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management en zet zich in om het inkoopvak naar een hoger niveau te brengen voor individuen, organisaties én de maatschappij. Sinds 2008 geeft Mieneke trainingen en gastcolleges op het gebied van sustainability and supply chain management en in de dagelijkse praktijk is zij ‘Program Manager Sustainability and Circularity, Global Procurement’ in de logistieke industrie.  

Hoe lukt het Mieneke om voorop te blijven lopen? Hoe bepaalt ze haar prioriteiten? Wat is haar grootste uitdaging? We stellen Mieneke vier persoonlijke vragen.  

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Mieneke denkt na. “Da’s een algemene vraag… Ik denk dat je moet beginnen met waar de grootste uitdaging ligt. Dat betekent met de vraag hoe we zorgen dat de transitie naar een duurzame wereld geïnternaliseerd wordt. Mensen blijven vaak ‘oud denken’; Ook de samenleving als geheel. Maar, waar vroeger de overheid weinig aandacht besteedde aan duurzaamheid, gebeurt dat nu steeds meer. Neem de ‘Green Deal’! Natuurlijk is de verdere ontwikkeling van de Green Deal sterk afhankelijk van de deelnemende landen, maar het helpt enorm.”

Maar terug naar de vraag. “Als ik een advies zou geven aan een organisatie die start met sustainability, dan zou ik zeggen: “Weet dat er is al ontzettend veel kennis is. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden!” Ten tweede: “‘Just do it!’. Blijf niet draaien.” zegt Mieneke gepassioneerd.  “Samengevat: begin met kennis verzamelen en ga het dan gewoon doen.”  

“Be warm (op de relatie) and tough (strak op inhoud)”

“Je ziet verschillen tussen sectoren. Bijvoorbeeld in de kleding en IT-industrie zie je de ontwikkelingen sneller gaan. Daar ligt men al langer onder vuur. Daardoor zijn deze industrieën al meer georganiseerd. De ontwikkelingen rond kleding ken je wel en ook bij IT hanteert men vaak onder meer een ‘code of conduct’ en audits. Die industrieën hebben zich ontwikkeld en lopen wat voor op andere industrieën. Daar kunnen anderen weer van leren. De ‘depth of implementation’ en daarmee de effectiviteit van deze ontwikkelingen in de praktijk moet wel steeds serieus getoetst worden.”

Mieneke noemt wat voorbeelden uit haar eigen ervaring. Vol enthousiasme vertelt ze over kleding recycling: “Neem kleding! We vroegen ons af, hoe je dat zo duurzaam mogelijk kunt verwerken. We hebben onderzocht wat technisch wel en niet mogelijk is en wat de ontwikkelingen en actieve partijen zijn in de markt. Toen volgde actie. Maar ook bij andere productgroepen valt veel te bereiken. Soms duurt het een tijdje, maar als je het actief en serieus op de agenda blijft zetten komen op een gegeven moment leveranciers zelf met suggesties en initiatieven.”


Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

“Weer zo’n algemene vraag” zegt Mieneke glimlachend. Dan serieuzer: “zoek waar het water kan stromen. Dat is belangrijk. Zorg voor een ‘Can-do’ instelling. Plant zaadjes en kijk welke willen uitkomen. Als er zaadjes zijn die niet uitkomen en waar je de oorlog niet mee gaat winnen, focus je dan op andere. Zoek waar het water kan stromen!”  

Maar ook: blijf vragen stellen. Aan leveranciers, intern in je organisatie. Wat voor jou of mij logisch is, hoeft dat niet voor een ander te zijn. Door vragen te stellen en mensen te laten nadenken, leg je de basis voor doorontwikkeling van duurzaamheid. Realiseer je ook dat in je supply chain leveranciers de experts zijn op hun eigen gebied. Gebruik dat! Je kunt aan henzelf vragen hoe zij handen en voeten (willen) geven aan duurzaamheid. Soms zijn ze niet gewend om zo’n open vraag te krijgen, maar het zet ze aan het denken.”  

Wat adviseer je je jongere zelf?

Mieneke reageert onmiddellijk. “Onderschat je eigen kracht niet! Je hebt al zoveel inzicht. Vertrouw daarop en zet dat in. Werk samen, weet wanneer voor iets de tijd rijp is en zet door als het kan, als er ruimte en budget is of vrijgemaakt kan worden.”

Mieneke denkt na over een voorbeeld. “Er was bijvoorbeeld een bepaalde productgroep die we wilden verduurzamen. Ik ben vervolgens met een klein team gaan kijken hoe de markt eruit ziet en wij vonden een innovatieve duurzame oplossing. Dat idee heeft een tijdje op de plank gelegen, omdat de tijd er niet rijp voor was. Later veranderde dat. We konden budget vrijmaken en prioriteit aan geven. De markt was er klaar voor. Toen konden we meteen aan de slag en het positieve verschil maken!”


Wat zijn je daily mantra’s?

Ook op deze vraag heeft Mieneke snel een antwoord. “Twee woorden, ‘be warm’ (op de relatie) and tough’ (strak op inhoud). Houd het positief, maar ga het wel doen. Blijf vragen en ga het gewoon doen.” zegt Mieneke glimlachend.

“Vanuit inkoop is ‘Intra-preneurial behavior’ ook zeker heel belangrijk. Blijf ondernemend!”

Zijn we nog iets vergeten? “Ja. Ik denk dat het nog belangrijk is dat je je afvraagt van waaruit je wordt gedreven. Neem Paul Polman, de voormalige CEO van Unilever. Zijn focus, motivatie en drive op duurzaamheid, komt vanuit zijn hart. Toen hij begon als CEO was zijn focus eerst structureren. Die basis was nodig als aanloop om later meer op duurzaamheid te kunnen focussen. Ook een aantal MKB-bedrijven in Nederland is vooruitstrevend als het gaat om duurzaamheid. Wat deze bedrijven mede succesvol maakt in duurzaamheid is een intrinsieke drive om het goede te doen. Deze onbaatzuchtige vorm van liefde heet Agape in het Grieks. Daardoor kunnen ze zich echt focussen op het maken van impact. Een voorbeeld hiervan is Schijvens.

Je kunt jezelf ook persoonlijk blijven uitdagen. Een dominee kwam ooit tijdens een avond over duurzaamheid met de kernvraag: “Wat geeft mij het recht om….?” Wat geeft mij het recht om regelmatig in het vliegtuig te stappen. Wat geeft mij het recht om een kledingstuk te kopen dat niet duurzaam gemaakt is etc. Dit is niet een oordeel maar een open vraag die je uitdaagt en aan het denken zet…”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken. Neem contact op met ons: marthe@nlmtd.com of: boudewijn@nlmtd.com.

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP