Posted in

Waardeer de vooruitgang die er wél is

Posted in

Maak kennis met onze serie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Vandaag: Marlous van der Veen, manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Enexis Groep. Ze stond in 2018 en 2019 al op de Duurzame Jonge 100 lijst. Ook in haar persoonlijke leven is Marlous bezig met duurzaamheid. Naast dat ze minimalistisch leeft en het vliegtuig laat staan, heeft ze onlangs een groen dak met zonnepanelen laten aanleggen op haar huis in Utrecht. Ja, Marlous is een echte sustainability frontrunner in hart en nieren.

Enexis Groep heeft als netbeheerder een cruciale rol in de energietransitie. Zo faciliteren ze o.a. het stijgende volume van duurzame opwekking en de groeiende vraag naar elektriciteit en proberen ze daarbij de balans van het net te bewaken. Naast deze heel directe maatschappelijke bijdrage vanuit de kernactiviteiten, heeft Enexis voor de eigen bedrijfsvoering aan de hand van de Sustainable Development Goals een aantal thema’s gedefinieerd waarin ze actief het verschil proberen te maken.

Echter, dit ontstond niet vanzelf. Marlous zit nu zo’n twee jaar in deze rol. In het begin bestond deze rol met name uit het managen van de verschillende initiatieven binnen Enexis. Er was weinig visie op de maatschappelijke waarde van duurzame initiatieven. Marlous heeft de al bestaande initiatieven gekoppeld aan de SDGs en specifieke thema’s vastgesteld om vanuit Enexis mee aan de slag te gaan. Hierdoor werd duurzaamheid zichtbaar en bespreekbaar op hoger niveau binnen de organisatie.  

Wat heeft Marlous geleerd van haar ervaringen in het MVO veld tot nu toe en welk advies heeft ze? Hoe is het om als young professional verandering te realiseren? We stelden haar vier persoonlijke vragen.  

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

“Laat ik vooropstellen, bij Enexis zijn we er ook nog niet: MVO is in ontwikkeling en een thema waar we nog veel te leren hebben. Mijn uitdaging op dit moment is wat ik noem de institutionele inbedding van MVO binnen de organisatie. We zijn op zoek naar antwoorden op vragen als ‘Wie is er nu eigenlijk echt eindverantwoordelijk voor het behalen van onze doelstellingen?’ en ‘Hoe wordt die overkoepelende doelstelling vertaald in concrete acties voor afdelingen en mensen? ‘. Dat is waar ik veel van mijn tijd mee bezig ben.  

Tegelijkertijd zie ik dat het échte verschil vaak ergens anders wordt gemaakt, namelijk op de werkvloer. Enexis kent duurzame helden in allerlei soorten en maten: de één zet zich in voor duurzamere inkoop, de ander voor circulaire kabels en weer een ander voor verduurzaming van mobiliteit. De support van die mensen is mijns inziens echt belangrijk. Soms zijn ze jaren tegen de stroom in aan het zwemmen. Dan is het fijn dat iemand soms tegen ze zegt dat ze toch lekker bezig zijn, ook al wordt dat door anderen soms niet gezien.

“Het is makkelijk om op dagelijkse basis geen vooruitgang te zien en daar moedeloos van te worden, maar als je een stap terug doet en achteruit kijkt, zie je wel degelijk het effect van je acties.”

Dus zelf ben ik echt op een strategisch niveau en organisatie breed aan het werk, terwijl ik zie dat de echte verandering van de vloer komt. Mijn advies zou daarom ook zijn: zoek naar een balans tussen een gedragen top-down approach met heldere doelstellingen en help je duurzame helden bottom up!”

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

“Richt je echt eerst op de governance. Zodat je een startpunt hebt waaraan je je vooruitgang kunt toetsen. Verduurzaming is een pad van hobbels, frustratie en verwarring; omdat niemand weet hoe het zit en hoe die vooruitgang er eigenlijk uit zou moeten zien. Als ik daar eerder mee was begonnen, had ik misschien sneller verandering teweeg kunnen brengen. Maar aan de andere kant, misschien moet je ook wel tegen die hobbels aanlopen om te leren hoe het dan wel zou kunnen.”

Wat adviseer je je jongere zelf?

“Take a chill pill, haha! Nee maar serieus, het gevaar van deze rol in dit thema is dat je te betrokken bent. Als jong iemand met een groen hart vind ik het soms lastig afstand te nemen. Dit leidt er in de afgelopen jaren toe dat ik soms acuut in een kleine klimaatdepressie beland. Op dat soort momenten vraag ik mij af of mijn werk wel zin heeft omdat als ik uitzoom ik vaak constateer er nog zo enorm veel moet gebeuren.  

Het advies aan mijn vroegere zelf is daarom om werk meer als werk te zien, en het minder persoonlijk op te vatten. Maar ook nu heb ik nog steeds goede en slechte dagen. Ik heb de gouden formule daarin ook nog niet gevonden. De rol is echt niet altijd leuk, omdat je soms best eenzaam bent en lang niet alles wat je wilt lukt. Mensen die ik ontmoet hebben een heel rooskleurig beeld van wat een CSR manager doet: alsof je de hele dag in een groene utopie leeft. Maar juist daar zit ‘m de crux: om impact te maken moet je weg van die utopie en concreet aan de slag met alle ups en downs die daarbij horen.”

Wat zijn je daily mantra’s?

“In het begin was dit walk the talk, voeg de daad bij het woord. Maar dat is echt enorm lastig op dit thema. In mijn privéleven lukt dit wel, maar professioneel is dit een uitdaging, je hebt niet overal invloed op. Mijn mantra is nu verschoven naar het meer waarderen van de vooruitgang die er wel is. Dat zou ook mijn advies zijn naar anderen. Het is makkelijk om op dagelijkse basis geen vooruitgang te zien en daar moedeloos van te worden, maar als je een stap terug doet en achteruit kijkt, zie je wel degelijk het effect van je acties.”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: koen@nlmtd.com of marthe@nlmtd.com. Wil je inzicht krijgen in jouw sustainability performance en waar je het beste mee kunt beginnen? Vraag hier je Planet Proof Kickstarter aan https://nlmtd.com/kickstarter.

Join the conversation

TOP
Arrow