Humor en positief blijven

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Maak kennis met onze zomerserie over en met sustainability frontrunners. Doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?

Vandaag: Diana Visser, sinds 2015 Sustainability Director bij Corbion en in juli uitgeroepen tot 2020 SDG Pioneer van Nederland. Corbion – ruim 2000 medewerkers – levert biobased producten. Corbion richt zich op (1) Preserving food & food production, (2) Preserving health, en (3) Preserving the planet. Corbion sloot zich in 2017 aan bij het Science Based Targets initiatief en heeft sinds 2019 een door het initiatief goedgekeurd Science Based Target (‘33% reductie CO2 uitstoot per ton product in 2030’).

Hoe lukte het Diana om zo’n ambitieus doel vast te stellen, hoe groot is haar team, hoe ging ze te werk, en hoe gaat ze het doel bereiken? We stellen Diana vier persoonlijke vragen.

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Diana’s eerste tip: Weet waar je impact zit. Kijk – zeker bij CO2 – naar de hele keten (scope 1, scope 2 en scope 3) en gebruik het Greenhouse Gas (GHG) protocol om te bepalen welke activiteiten de meeste impact hebben. Ga je vervolgens daar op richten. “Bijvoorbeeld ‘business travel‘ draagt voor ons heel weinig bij”. Naast deze focus op impact, zegt Diana het ook belangrijk te vinden om dingen te doen die zichtbaar zijn voor medewerkers en medewerkers de mogelijkheid te geven om persoonlijk bij te dragen; “Dat kan soms wel weer in die kleinere dingen zitten”. Samenvattend: Kleine dingen die misschien niet de allermeeste impact maken, zoals bijvoorbeeld afvalscheiding op kantoor, moet je ook gewoon doen. Maar daar moet het natuurlijk niet bij blijven. Het plan komt daarna; zoek samenwerkingspartners en zoek laaghangend fruit. “Best veel kan al snel geld opleveren, want energie besparen levert geld op”.

Hoe is het Diana gelukt om commitment te krijgen op het emissie target? “Dat kwam vanuit onze CEO. Die zei altijd ‘Diana wat doen we met Parijs?’ Zijn insteek: in de proposities van Corbion’s producten speelt sustainability een heel belangrijke rol, dan moeten we ook iets doen aan onze eigen carbon footprint.”

“Diana, wat doen we met Parijs?”

Diana adviseert trouwens om naast de top, altijd oog voor de medewerkers te houden. Het is uiteraard heel belangrijk om de top mee te hebben, maar help de ’natural supporters’, die iets bij willen dragen, om dingen van de grond te krijgen.

“Externe credibility helpt”

Haar laatste tip: schakel externe stakeholders in. Externe stakeholders, zoals consultants, klanten en shareholders, hebben haar geholpen om extra credibility te krijgen. Uiteindelijk geldt: hoe meer stakeholders het relevant vinden en dit bespreken met de boardroom, des te beter.

Wat adviseer je de volgende generatie sustainability managers?

“Idealiter zou de rol in de toekomst niet meer moeten bestaan”, zegt Diana, “dan is sustainability geïntegreerd in de business en daarmee de verantwoordelijkheid van de CEO.” Sustainability wordt – op termijn – net zo’n onderwerp als ‘Kwaliteit’; het wordt een ‘License-to-operate’, denkt Diana. Bedrijven hebben personen nodig die deze onderwerpen inhoudelijk invullen, maar het onderwerp is dan zodanig volwassen en geïntegreerd, dat iedereen in het bedrijf er iets aan doet. De huidige generatie richt zich op 2030 en 2050. “Het gaat zeker nog 20-30 jaar duren voordat dat zover is.”

Wat adviseer je je jongere zelf?

Diana noemt drie specifieke leerpunten: (1) “Als ik terugkijk was 2015 het jaar van het klimaatakkoord, van de Sustainable Development Goals (SDGs) en ook van Science Based Targets. Ik had de Science Based Targets toen onvoldoende in beeld. Dat is iets wat ik vanaf het begin had kunnen meenemen. (2) ‘Niet te snel loslaten’; Als er een target is, betekent dat niet automatisch dat iedereen dat gaat doen. Zorg naast doelen ook voor een proces om de doelen te bereiken. (3) Zorg voor gezamenlijkheid en een brede klankbordgroep. In het begin deed ik dat nog niet; vanuit de sustainability afdeling had ik wel contact met verschillende onderdelen in de business, maar niet in gezamenlijkheid. Toen ik me dat realiseerde, heb ik een brede klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de business units, operations, innovatie human resources, etcetera en zij denken mee met wat er bij ons past en hoe we dat het beste kunnen alignen, op welke SDGs we als Corbion een impact kunnen maken (zowel positief als negatief) en welke drie SDGs relevant zijn.”

Wat zijn je daily mantra’s?

Diana: “Ga werken bij een bedrijf dat past bij je purpose en doe projecten die daarbij passen. Ik ben bij Corbion gaan werken omdat ik wilde bijdragen aan biobased products als alternatief voor aardolie gebaseerde producten.”

Diana: “Niet te snel opgeven! Als iets niet kan, niet meteen accepteren dat het niet kan, misschien kan het op een andere manier wel door bijvoorbeeld bedrijfsprocessen anders in te richten. Hoe krijg je dingen voor elkaar? Humor is belangrijk, positief blijven, en geloven dat het kan. En dat doe ik ook!”

“Niet te snel loslaten”

Al hoeft het volgens Diana niet per se, het helpt dat ze – als sustainability director in een technisch en innovatief bedrijf – weet waarover ze het heeft, haar achtergrond in innovatie zorgt voor een open mindset “daar kunnen we toch nieuwe technologie voor ontwikkelen”. Het heeft ook geholpen dat ze het bedrijf al langer kende, waardoor ze de producten en de processen goed kent. Een goede aansluiting bij R&D is heel belangrijk, al is dat ook weer afhankelijk van het type bedrijf. Sustainability valt bij sommige bedrijven onder communicatie. “Daar zou ik nooit willen werken, duurzaamheid moet meer zijn dan een marketingverhaal” lacht Diana. Het kan ook meer in operations zitten, “dat is meer klassiek. Bij ons zit het bij innovatie omdat het met productontwikkeling te maken heeft.”

Diana heeft bewust een klein team van in totaal vier personen. Haar tip: “Maak geen grote aparte sustainability afdeling, werk samen met mensen uit andere functies, afdelingen en regio’s. Dat levert draagvlak, kennis en schaalbaarheid op.”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken? Neem contact op met ons: koen@nlmtd.com of daisy@nlmtd.com

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP