Rethinking Energy Executive Round Table Inzichten – Data Safe House: Data uitwisseling voor een slimmere uitbreiding van het elektriciteitsnet

Op 11 mei brachten we enkele van de meest vooraanstaande geesten bij elkaar die de toekomst van onze energie vormgeven. Tijdens dit evenement organiseerden we zes rondetafelgesprekken waarbij experts op specifieke onderwerpen elkaar konden ontmoeten en hun gedachten konden delen. Een van deze onderwerpen was Data uitwisseling voor slimmere netplanning – voortbouwend op de bevindingen en lessen geleerd van het Data Safe House Rotterdam.

Hoe voorspel je je (groene) energie- en waterstofvoorziening voor de veranderende industrie als je leveranciers hun plannen niet delen? Of als er geen representatieve hoeveelheid bedrijfsgegevens van de industrie beschikbaar is om dergelijke grote investeringen te doen? Elk bedrijf in de raffinage, chemie en energie maakt plannen om hun activiteiten te verduurzamen. Dit verandert de vraag en aanbod van verschillende energiebronnen. Meestal met een toename in het gebruik van (groene) energie en waterstof, en een afname in het gebruik van olie, aardgas en steenkool. Als leverancier wil je ervoor zorgen dat je energie kunt leveren zonder overproductie, en je bedrijven ook kunt verzekeren dat hun benodigde hoeveelheid energie geleverd kan worden. Dit is vooral belangrijk wanneer bedrijven eraan denken om over te stappen op een andere energiebron. Het is voor leveranciers echter een uitdaging om inzicht te krijgen in de energieverbruiksplannen van bedrijven. Bedrijven zijn terughoudend in het delen van hun plannen uit angst dat concurrenten toegang krijgen tot hun exacte strategieën.

De Haven van Rotterdam heeft dit probleem erkend en aangepakt door een, inmiddels succesvol afgeronde, pilot te starten om een veilige uitwisseling van gegevens tussen spelers in de industrie te faciliteren: het Data Safe House. Als een aparte en onafhankelijke entiteit fungeert het Data Safe House als een neutraal platform voor het uitwisselen van gegevens. Het maakt uitgebreide overzichten, bevordert onafhankelijke samenwerking en vertrouwen tussen alle belanghebbenden en maakt daarbij discussies tussen de industrie en netbeheerders mogelijk.

Door de kloof tussen industriële plannen en infrastructuurbehoeften te overbruggen, versnelt het Data Safe House de energietransitie. Het helpt bij het plannen van het toekomstige energienet en biedt realtime gegevens voor nauwkeurigere verwachtingen en oplossingen.

De belangrijkste leerpunten uit de rondetafeldiscussie, inclusief de belangrijkste kansen voor het Data Safe House, zijn als volgt:

1. Uitbreiding van het Data Safe House in heel Nederland

Het initiatief in Rotterdam kan dienen als een succesvolle pilot voor andere industriële gebieden en energienetwerken. Het schalen van het concept naar vergelijkbare gebieden en clusters kan de besluitvorming over infrastructuur, technologiekeuzes, uitrol van windmolens, lokale oplossingen en gegevensuitwisseling tussen partijen vergemakkelijken. Het delen van onderzoeksresultaten en openbare gegevens kan ook worden verkend.

2. Uitwisseling van gegevens tussen bedrijven

 Het uitwisselen van gegevens tussen bedrijven wordt zowel gezien als een belangrijke uitdaging en ook als een kans. Het verbinden van bedrijven binnen lokale clusters kan leiden tot innovatieve oplossingen en optimalisatie. Het concept van een neutrale dienstverlener tussen een groep bedrijven kan gegevensuitwisseling en samenwerking bevorderen. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die expertise missen maar wel energiegerelateerde behoeften hebben.

3. Planning en toekomstige vraag

Het Data Safe House maakt het mogelijk om individuele plannen en profielen te combineren om zo de totale toekomstige energievraag weer te geven en samenwerking te stimuleren. Het bijeenbrengen van MKB’s, grote bedrijven, netbeheerders en diverse stakeholders in een ecosysteem kan een interessante omgeving creëren voor de ontwikkeling van energieoplossingen en technologieën, zoals waterstofproductie.

4. Internationale mogelijkheden voor toepassing van het Data Safe House-model

Het Data Safe House-model is ontwikkeld en succesvol toegepast in Nederland. Dit concept van het matchen van vraag en aanbod is niet beperkt tot Nederland. Momenteel wordt de toepassing van het concept voor de regulering van een gezamenlijk waterstofnetwerk in Kroatië en diens buurlanden onderzocht.

Wij geloven dat het concept van het Data Safe House kan worden benut in veel verschillende regio’s waar een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen de productie, distributie en het gebruik van groene energie. In plaats van een technische oplossing is het een platform dat is gebouwd op vertrouwen en betrokkenheid van alle stakeholders. Meer weten over hoe je dit concept in jouw regio kunt toepassen? Neem contact op met Niek de Jong, Nigel (nigel@nlmtd.com) of Pieter Paul (Pieterpaul@nlmtd.com).

Meer inspiratie

Start vandaag nog met werken aan morgen.

TOP